PRIENŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATAS

   

  Biudžetinė įstaiga F.Martišiaus g. 1, LT-59118 Prienai, 

Tel. (8 319) 62165 60002  Faks. (8 319) 60266   El. p. prienurpk.bud@policija.lt 

 

 Prienų rajono policijos komisariatas

        F.Martišiaus g. 1, LT-59118 Prienai

 Pareigos

 Vardas,pavardė     

Telefono  Nr. (8-319)

 Telefono Nr. (žin) 

Elektroninis paštas 

VADOVYBĖ     

 Viršininkas

Antanas Kalvaitis

 62165

 63511

antanas.kalvaitis@policija.lt 

    ORGANIZACINĖ GRUPĖ

 Vyresnysis specialistas

Arūnas Malinauskas 

62163 

63563  arunas.malinauskas@policija.lt
Vyresnioji specialistė Angelė Žyvatkauskienė  62156 63503  angele.zyvatkauskiene@policija.lt

Specialistė

Jolita Sinkevičienė  62163 63563  jolita.sinkeviciene@policija.lt

Vyresnioji raštvedė

Stasė Kaminskienė

62153 

63553 

stase.kaminskiene@policija.lt  

Raštvedė

Danutė Jakutavičienė 

62153 63553 danute.jakutaviciene@policija.lt
 Inspektorė  Nijolė Pakštienė 62154  63592  nijole.pakstiene@policija.lt
KRIMINALINĖS POLICIJOS SKYRIUS       
 Viršininkas Dainius Janavičius 
62161
63521 dainius.janavicius@policija.lt
Vyriausiasis tyrėjas Egidijus Alšauskas  62170  63532 egidijus.alsauskas@policija.lt 
Vyresnioji tyrėja Daiva Ivanauskienė 62171 63571 daiva.ivanauskiene@policija.lt
Vyresnysis tyrėjas Laimonas Jankauskas 62176  63525  laimonas.jankauskas@policija.lt
 Vyresnioji tyrėja  Rasa Juškevičienė 62167 63584 rasa.juskeviciene@policija.lt
Tyrėja Renata Ignatavičiūtė 62175 63575 renata.ignataviciute@policija.lt
Tyrėja Vaiva Matulaitienė 62174 63574 vaiva.matuleviciene@policija.lt
Tyrėja Vilma Bitcherienė 62174 63574 vilma.bitcheriene@policija.lt
         
 Tyrėjas Raimundas Malinauskas 62168 63527 raimundas.malinauskas@policija.lt
Tyrėjas Povilas Marčiulaitis 62167 63584 povilas.marciulaitis@policija.lt
 Tyrėjas Ramūnas Alaveckas  62179 63524 ramunas.alaveckas@policija.lt
 Tyrėjas Darius Adomynas   62173 63573 darius.adomynas@policija.lt
 Tyrėjas Eligijus Dobila  62178  63526 eligijus.dobila@policija.lt
 Tyrėjas Kęstutis Zailskas   62178 63526 kestutis.zailskas@policija.lt
 Tyrėja Ingrida Žvaliauskienė  62175 63575 ingrida.zvaliauskiene@policija.lt
 Tyrėja Jurgita Juodsnukienė  62175 63575

jurgita.juodsnukiene@policija.lt  

 Tyrėja Laima Raulinaitienė  62164 63583  laima.raulinaitiene@policija.lt
Tyrėja Rūta Adomynienė 62164 63583 ruta.adomyniene@policija.lt
 Tyrėjas Virginijus Juodsnukis   62179 63524  virginijus.juodsnukus@policija.lt
Tyrėjas   Aringas Janulevičius 62167 63584   aringas.janulevicius@policija.lt
Specialistas Valentinas Skaudžius 60323 63523 valentinas.skaudzius@policija.lt
Specialistas Mantas Barkauskas  62155 63528 mantas.barkauskas@policija.lt
         

VIEŠOSIOS POLICIJOS SKYRIUS   

Viršininkas Albinas Jakimavičius 62151  63551  albinas.jakimavicius@policija.lt

PREVENCIJOS POSKYRIS      

Viršininkas Kęstutis Loda  60092 63564 kestutis.loda@policija.lt
 Vyresnysis tyrėjas   68102    
Tyrėjas Saulius Aukščiūnas 68102   saulius.auksciunas@policija.lt
 Tyrėjas Rimantas Plioplys   60092  63564 rimantas.plioplys@policija.lt
 Tyrėjas Gintaras Žekevičius 68102   gintaras.zekevicius@policija.lt
Tyrėjas Dainius Šimanskas 57202   dainius.simanskas@policija.lt
Tyrėja Edita Ežerskienė 60092   edita.ezerskiene@policija.lt
Vyresnysis specialistas  Ramūnas Valentinas 60092 63564 ramunas.valentinas@policija.lt
 Vyresnioji specialistė Kristina Banionienė  60092   63564 kristina.banioniene@policija.lt
Specialistė Edita Kubilienė 60092 63564 edita.kubiliene@policija.lt

PATRULIŲ BŪRYS

Vadas   62158 63596  
Vyriausiasis patrulis Vytautas Rasimavičius 62159 63595  vytautas.rasimavicius@policija.lt
OPERATYVAUS VALDYMO GRUPĖ    
Vyresnioji specialistė  Vaida Aleksynaitė 62162 63531 vaida.aleksynaite@policija.lt
MIGRACIJOS GRUPĖ      
Vyresnysis specialistas Vaclovas Ražanskas   60081  63598  vaclovas.razanskas@policija.lt
 Specialistė Jovita Petkevičienė 60081 63597  jovita.petkeviciene@policija.lt

KELIŲ POLICIJOS GRUPĖ

Vyresnysis specialistas  Ąžuolas Raškevičius 62152 63582  azuolas.raskevicius@policija.lt  
Vyresnioji specialistė Irena Trakienė  62157 63513 irena.trakiene@policija.lt
Specialistė Laima Laukaitytė 62157  63513 laima.laukaityte@policija.lt
Specialistė
Kristina Micevičienė 62152 63582 kristina.miceviciene@policija.lt

       2012-04-02

 
       Anoniminis    
 pasitikėjimo telefonas              
     8 (319) 60323
   
      BUDĖTOJAI 
          60002
            112 
 
    Pranešti apie padarytus
   ar daromus Kelių eismo
        taisyklių ar kitus
    administracinius teisės
       pažeidimus galite
       elektroniniu paštu
    prienai.rpk.bd@vrm.lt