Eil. Nr. Pareigos Vardas, pavardė Kab. Nr. Telefono nr. Elektroninio pašto adresas
KRIMINALINĖS POLICIJOS SKYRIAUS
Algirdo g. 20, LT-03218 Vilnius, Faksas 271 6716, Tel. 271 6716
1. Viršininkas Igoris Polikša 203 +370 5 271 6620 igoris.poliksa@policija.lt
2. Vyriausiasis tyrėjas Franciška Rainienė 303 +370 5 271 6708 franciska.rainiene@policija.lt
3. Vyriausiasis tyrėjas Andrius Rainatas 01 +370 5 271 6731 andrius.rainatas@policija.lt
4. Vyresnysis tyrėjas Julija Saveikienė 213 +370 5 271 6777 julija.saveikiene@policija.lt
5. Vyresnysis tyrėjas Ana Matiušinienė 209 +370 5 271 6609 ana.matiusiniene@policija.lt
6. Vyresnysis tyrėjas Jurgita Macijauskienė 208 +370 5 271 6633 jurgita.macijauskiene@policija.lt
7. Vyresnysis tyrėjas Asta Bogdanovičienė 212 +370 5 271 6763 asta.bogdanoviciene@policija.lt
8. Vyresnysis tyrėjas Jelizaveta Makajeva 204 +370 5 271 6784 jelizaveta.makajeva@policija.lt
9. Vyresnysis tyrėjas Violeta Čebanienė 301 +370 5 271 6623 violeta.cebaniene@policija.lt
10. Vyresnysis tyrėjas Egidijus Mažvyla 205 +370 5 271 6720 egidijus.mazvyla@policija.lt
11. Vyresnysis tyrėjas Jevgenij Jelesin 211 +370 5 271 6636 jevgenij.jelesin@policija.lt
12. Vyresnysis tyrėjas Olga Trukšina 209 +370 5 271 6609 olga.truksina@policija.lt
13. Vyresnysis tyrėjas Elena Prochorenko 207 +370 5 271 6632 elena.prochorenko@policija.lt
14. Vyresnysis tyrėjas Aleksandras Aniukštis 214 +370 5 271 6635 aleksandras.aniukstis@policija.lt
15. Vyresnysis tyrėjas Lina Guobienė 306 +370 5 271 6736 lina.guobiene@policija.lt
16. Vyresnysis tyrėjas Raimondas Rakauskas 311 +370 5 271 6640 raimondas.rakauskas@policija.lt
17. Vyresnysis tyrėjas Tina Bagdzevičienė 307 +370 5 271 6740 tina.bagdzeviciene@policija.lt
18. Tyrėjas Rasa Tumasonienė 308 +370 5 271 6614 rasa.tumasoniene@policija.lt
19. Tyrėjas Deimantė Montvidė 305 +370 5 271 6718 deimante.montvide@policija.lt
20. Tyrėjas Greta Kanevičiūtė 311 +370 5 271 6640 greta.kaneviciute@policija.lt
21. Tyrėjas Brigita Bartoševič 214 +370 5 271 6738 brigita.bartosevic@policija.lt
22. Tyrėjas Gintaras Pirtinas 211 +370 5 271 6605 gintaras.pirtinas@policija.lt
23. Tyrėjas Jurgita Pilžienė 312 +370 5 271 6733 jurgita.pilziene@policija.lt
24. Tyrėjas Simonas Venckus 304 +370 5 271 6751 simonas.venckus@policija.lt
25. Tyrėjas Eva Mindiul 310 +370 5 271 6734 eva.mindiul@policija.lt
26. Tyrėjas Marta Jablonskaja 305 +370 5 271 6718 marta.jablonskaja@policija.lt
27. Tyrėjas Lina Snetkova 312 +370 5 271 6733 lina.snetkova@policija.lt
28. Tyrėjas Aleksej Aniskovič 214 +370 5 271 6635 aleksej.aniskovic@policija.lt
29. Tyrėjas Roman Oniško 211 +370 5 271 6636 roman.onisko@policija.lt
30. Tyrėjas Jolanta Vainorienė 304 +370 5 271 6744 jolanta.vainoriene@policija.lt
31. Tyrėjas Sandra Seliatyckienė 306 +370 5 271 6733 sandra.seliatyckiene@policija.lt
32. Tyrėjas Žana Vaičiūnaitė 311 +370 5 271 6640 zana.vaiciunaite@policija.lt
33. Tyrėjas Diana Karpenko 212 +370 5 271 6763 diana.karpenko@policija.lt
34. Tyrėjas Darius Rimošaitis 214 +370 5 271 6635 darius.rimosaitis@policija.lt
35. Tyrėjas Tomas Jasevičius 212 +370 5 271 6763 tomas.jasevicius2@policija.lt
36. Tyrėjas Marek Jegorov 304 +370 5 271 6751 marek.jegorov@policija.lt
37. Tyrėjas Monika Vita Petrokaitė 304 +370 5 271 6619 monika.petrokaite@policija.lt
38. Tyrėjas Ignas Zaremba 306 +370 5 271 6736 ignas.zaremba@policija.lt
39. Tyrėjas Julianas Panovas 213 +370 5 271 6777 julianas.panovas@policija.lt
40. Tyrėjas Luiza Grigorjanc 208 +370 5 271 6205 luiza.grigorjanc@policija.lt
41. Tyrėjas Irina Kašlej 310 +370 5 271 6734 irina.kaslej@policija.lt
42. Tyrėjas Darius Bukelskis 308 +370 5 271 6589 darius.bukelskis@policija.lt
43. Tyrėjas Mindaugas Kuliukas 304 +370 5 271 6619 mindaugas.kuliukas@policija.lt
Eil. Nr. Pareigos Vardas, pavardė Kab. Nr. Telefono nr. Elektroninio pašto adresas

Duomenys gaunami iš POLIS Personalo posistemio.
Pastebėjus netikslumų kreiptis į personalo darbuotojus.
Puslapis buvo sugeneruotas per 0.043 sekundes