Į pradžią
Paieška
Svetainės medis
Rašyti laišką
Spausdinimo versija
Į titulinį
Ginti. Saugoti. Padėti.

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymo 5 straipsnyje numatytus uždavinius, duomenų subjektų asmens duomenys registruose ir informacinėse sistemose tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymo 5 str. 1 d. 3 punkte, Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymo 62 straipsnyje ir kitais šių bei kitų įstatymų ir teisės aktų nustatytais pagrindais bei tvarka.

Duomenų subjektas Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus ar netikslius, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų. Šios duomenų subjekto teisės įstatymų nustatytais atvejais gali būti neįgyvendinamos, kai reikia užtikrinti:

  • viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
  • tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
  • duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Duomenų subjektas turi teisę gauti informaciją apie policijos įstaigų darbuotojų vykdytą duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą. Asmenys, norėdami gauti informaciją apie jų tvarkomus duomenis, pateikia rašytinius paklausimus. Atsakymai asmenims pateikiami raštu. Prašymo formai taikomi Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 12 straipsnio reikalavimai.

PRAŠYMO FORMA (doc)

Teisės aktai, reglamentuojantys asmens duomenų tvarkymą ir jų teikimą:

Dėl duomenų apie tai, kokie asmens ir kiti su asmeniu susiję duomenys (pvz., asmens, padariusio administracinį teisės pažeidimą, duomenys ir pažeidimo duomenys) surinkti,  informaciją teikia Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Viešosios policijos valdybos Operatyvaus valdymo ir apsaugos organizavimo skyrius:

Dėl duomenų, kokiais tikslais duomenys tvarkomi ir kam teikiami, informaciją teikia Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Policijos informacijos valdyba:

Duomenų subjektas, kreipęsis su prašymu pateikti informaciją apie jo tvarkomus asmens duomenis ir gavęs jo netenkinantį atsakymą, gali skųsti duomenų valdytojo veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 23 straipsnio 4 dalies nuostatomis.

Aktualijos

 

 

 

 

 

 


Šiuo metu informacija teikiama šiais klausimais:
1) migracija (pasai, asmens tapatybės kortelės, užsieniečių teisinė padėtis Lietuvoje);
2) licencijavimas (leidimai laikyti (nešiotis) ginklus fiziniams asmenims, apsaugos darbuotojų pažymėjimai ir kt.);
3) kaip tapti policijos pareigūnu (stojimas į Lietuvos policijos mokyklą ir Mykolo Romerio universitetą).

Virtualus turas apie Lietuvos policiją
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biudžetinė įstaiga
Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 271 9731, faks. (8 5) 271 9978
El. paštas info@policija.lt
PVM mokėtojo kodas Nr. LT100005428413 Duomenys apie Policijos departamentą prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188785847
Informacija atnaujinta: 2016-02-22