Į pradžią
Paieška
Svetainės medis
Rašyti laišką
Spausdinimo versija
Į titulinį
Ginti. Saugoti. Padėti.

Kapeliono informacija

Tinkamas pareigų atlikimas iš policijos darbuotojų dažnai pareikalauja ne tik fizinių, bet ir daug dvasinių jėgų. Palaikant visuomenės gyvenimo tvarką, sprendžiant konfliktines situacijas, pagelbstint nukentėjusiems ar drausminant nusižengusiuosius reikia daug taktiškumo, kantrybės ištvermės. Įtampa, stresas dažnai tampa nuolatiniais palydovais.

T. Vinicko nuotr.

 

Lietuvos policijos kapelionas -
Algirdas Toliatas.
 

Kapeliono tarnavimo tikslas yra pagelbėti pareigūnams atsinaujinti dvasioje, atsigręžti į tikrųjų vertybių šaltinius, stiprinančius žmogų gyvenimo kelyje.

 

Kapelionas visada pasirengęs:

 • išklausyti bei dalytis džiaugsmu ar skausmu;
 • aptarti dvasios gyvenimo klausimus, kartu eiti savęs ir Dievo pažinimo keliu;
 • pagelbėti kritinėmis akimirkomis;
 • paaiškinti religinio gyvenimo principus;
 • organizuoti tikintiesiems apeigas;
 • aplankyti ligonius;
 • patarti ar tarpininkauti sprendžiant šeimos problemas.

Visi asmeniniai pokalbiai yra konfidencialūs.

Kreipkitės į kapelioną asmeniškai - 904 kab., Saltoniškių 19, Vilnius;
rašykite - kapelionas@policija.lt
skambinkite - tel. 271 9916 (59916) ; mob. tel.: 8 676 46223.

Lietuvos policijos kapeliono pareigos:

 1. Koordinuoti kunigų, bendradarbiaujančių su policijos įstaigomis, veiklą, derinti ją su bažnytine vyresnybe, palaikyti ryšius su kitų statutinių įstaigų kapelionais.
 2. Konsultuoti policijos pareigūnus katalikybės ir etikos klausimais.
 3. Patarti Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnams ir jų šeimų nariams dvasiniais klausimais.
 4. Švenčių, sukakčių progomis ar prašant policijos pareigūnams aukoti šv. Mišias, teikti sakramentus, vadovauti laidotuvių ir kitoms pamaldoms.
 5. Vadovauti religinėms apeigoms policijos renginiuose (kalbėti invokacijos maldą, šventinti pastatus ir kt.).
 6. Organizuoti renginius (rekolekcijas, susitikimus, paskaitas, seminarus, kursus), skirtus policijos pareigūnų ir jų šeimų moralei bei sąmoningumui ugdyti.
 7. Lankyti sergančius ar sužeistus policijos pareigūnus namuose ir ligoninėse.
 8. Policijos pareigūno mirties atveju dvasiškai palaikyti jo šeimą.
 9. Bendradarbiauti su policijos padaliniais rengiant policijos pareigūnų mokymus stresinių situacijų valdymo, etikos, šeimos gyvenimo temomis ir kursus pareigūnams, išleidžiamiems į pensiją.
 10. Dalyvauti Policijos departamento padalinių veikloje, sprendžiant pareigūnų etikos ir moralės klausimus.
 11. Ugdyti policininkų atsakomybę bei sąžiningumą ir padėti jiems gerai atlikti savo pareigas.
 12. Atlikti kitas kunigui deramas funkcijas Policijos departamento vadovybės ar policijos įstaigų prašymu.
Aktualijos

 

 

 

 

 

 


Šiuo metu informacija teikiama šiais klausimais:
1) migracija (pasai, asmens tapatybės kortelės, užsieniečių teisinė padėtis Lietuvoje);
2) licencijavimas (leidimai laikyti (nešiotis) ginklus fiziniams asmenims, apsaugos darbuotojų pažymėjimai ir kt.);
3) kaip tapti policijos pareigūnu (stojimas į Lietuvos policijos mokyklą ir Mykolo Romerio universitetą).

Virtualus turas apie Lietuvos policiją
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biudžetinė įstaiga
Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 271 9731, faks. (8 5) 271 9978
El. paštas info@policija.lt
PVM mokėtojo kodas Nr. LT100005428413 Duomenys apie Policijos departamentą prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188785847
Informacija atnaujinta: 2014-10-13