Į pradžią
Paieška
Svetainės medis
Rašyti laišką
Spausdinimo versija
Į titulinį
Ginti. Saugoti. Padėti.

Pirmininkavimas ES Tarybai

   

2017 sausio 1 d. - birželio 30 d. ES Tarybai pirmininkauja Malta. Prioritetai Maltos pirmininkavimo laikotarpiu:

1. Migracija
2. Vieninga rinka
3. Saugumas
4. Socialinė įtrauktis
5. Europos kaimynystė

Plačiau apie kiekvieną prioritetą: https://www.eu2017.mt/Documents/Maltese%20Priorities/EU2017MT%20-%20Presidency%20Priorities%20(EN).pdf

Pirmininkavimo prioritetų sritys ir svarbios datos: http://webershandwick.be/wp-content/uploads/2016/12/Weber-Shandwick-Memo-Maltese-Presidency-Priorities-14.12.16-final.pdf

Oficialus Maltos pirmininkavimo puslapis: http://www.eu2017.mt/en/Pages/home.aspx

Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos (JHA - Home Affairs Council) prioritetai Maltos pirmininkavimo laikotarpiu http://www.eu2017.mt/en/Press-Releases/Documents/pn0012_EN.pdf

 
Per pastaruosius metus ES valstybėse narėse įvykę teroro aktai verčia Sąjungą dar aktyviau rūpintis savo piliečių saugumu. Malta pasirengusi prisidėti prie kovos su regioniniais ir globaliais iššūkiais, puoselėti Sąjungos vertybes. Svarbiausiais prioritetais išlieka efektyvi diplomatija, padedanti kovoti su migracijos, terorizmo ir hibridinėmis grėsmėmis.


Maltos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetai policijos veiklos srityse

 • Maltos pirmininkavimo laikotarpiu bus tęsiama kova su terorizmu, sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu, stiprinami keitimosi informacija tarp šalių procesai, ieškoma sprendimų apjungti duomenų bazes, naudojamas šalių-narių nacionalinių teisėtvarkos ir pasienio institucijų, tęsiama kova su teroristų finansavimo šaltiniais.
 • Skatinamas progresas ties parengtomis iniciatyvos Sąjungos išorinei sienai stiprinti priemonėmis, įskaitant ES registro išorinę sieną kertantiems trečiųjų šalių piliečiams realizavimą, ES Kelionių Informacijos ir Autorizavimo Sistemos (ETIAS - EU Travel Information and Authorisation System) sukūrimą, svarbų tikrinant vizų išdavimo galimybes trečiųjų šalių piliečiams norintiems keliauti Šengeno erdvėje. Šios priemonės prisidės prie Sąjungos vidinio saugumo stiprinimo.
 • Siekti konsensuso dėl Europos Prokuratūros Biuro (European Public Prosecutor's Office), kuris tirs ir vykdys baudžiamąjį asmenų ir kompanijų, veikiančių prieš ES finansinius interesus persekiojimą, įsteigimo aspektų.
 • Rūpinamasi Eurojust valdymo optimizavimu, padėsiančiu geriau koordinuoti ir glaudžiau bendradarbiauti sprendžiant problemas pasienyje, tokias kaip nelegali prekyba, terorizmas ir pinigų plovimas.

Prioritetai migracijos ir prieglobsčio srityje:

 • Svarbiausias Maltos tikslas migracijos srityje - inicijuoti Dublino Reglamento (Dublin Regulation) peržiūrėjimą. Pastarasis apibrėžia šalių-narių atsakomybę už prieglobsčio prašymų nagrinėjimą;
 • Tęsti diskusijas dėl Bendros Europos Prieglobsčio Sistemos (CEAS - Common European Asylum System) peržiūrėjimo, siekiant stiprinti ir racionaliau valdyti migracijos srautų paskirstymą tarp valstybių narių;
 • Siekiant reformuoti CEAS bus stengiamasi Europos Prieglobsčio paramos biurą (European Asylum Support Office) paversti visaverte Europos agentūra;
 • Derybos dėl teisinių nuostatų peržiūrėjimo Mėlynosios Kortos Direktyvoje (Blue Card Directive);
 • Dėmesys išorinei imigracijos ir prieglobsčio dimensijai - Naujajai Partnerystei (New Partnership Framework) su trečiosiomis šalimis prioritetizuojant: 1. Gyvybių gelbėjimą Viduržemio jūros regione; 2. Grįžtančiųjų į gimtąsias ir perkėlimo šalis žmonių skaičiaus didinimas; 3. Sąlygų sudarymas migrantams likti namuose ir vengti pavojingų kelionių;
 • Jau sutartų priemonių įgyvendinimo priežiūra vadovaujantis Valetos viršūnių susitikime dėl migracijos priimtais sprendimais 2015 metais (Valletta Summit on Migration);
 • Išorinės sienos kontrolė - svarbiausias faktorius siekiant užtikrinti saugumą (reguliuojant kertančiųjų sieną srautus);
 • Išmanus pasienis - ES atvykimo/išvykimo sistema (EU Entry/Exit System) bei Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS - European Travel Information and Authorisation System);
 • Kova su nelegalia migracija;
 • Veiksmų planas kovai su nelegaliu migrantų gabenimu (Action Plan against Migrant Smuggling);
 • ES veiksmų grąžinimo srityje planas (Action Plan on Returns);
 • Naujų teisės aktų inicijavimas;

Prioritetai vidinio saugumo ir terorizmo srityje:

 • Dėmesys Atnaujintos vidinio saugumo strategijos (Renewed Internal Security Strategy) ir Gairių dėl duomenų bazių sąveikumo (Roadmap on Interoperability of databases) įgyvendinimo;

Kovoje su terorizmu ir sunkiais organizuotais nusikaltimais srityje:

 • Esamo Politikos ciklo (Policy Cycle 2013-2017) sėkmingas užbaigimas ir planai kitam Ciklui;
 • Užbaigti derybas dėl teisinių nuostatų Šaunamųjų ginklų direktyvoje (Firearms Directive);
 • Pasiūlymų teikimas kovai su sukčiavimais ir apgaulingu mokėjimų negrynais pinigais;
 • Kova su aplinkosauginiais nusikaltimais.

ES Narkotikų strategijos įgyvendinimas:

 • Veiksmų plano 2017-2020 metams parengimas vadovaujantis ES Strategijos 2016 vertinimu;
 • Naujų psichotropinių medžiagų teisinio reguliavimo priemonių priėmimas;
 • Procesų koordinavimas vadovaujantis UNGASS 2016.

 

 

 

 

Nyderlandų, Slovakijos ir Maltos 18 mėn. bendra pirmininkavimo ES Tarybai darbo programa

 

Ankstesnių pirmininkavimų ES Tarybai Trejetų programos:

2014 m. liepos 1 d. - 2015 m. gruodžio 31 d. Italijos, Latvijos ir Liuksemburgo programa

Aktualijos

 

 

 

 

 

 


Šiuo metu informacija teikiama šiais klausimais:
1) migracija (pasai, asmens tapatybės kortelės, užsieniečių teisinė padėtis Lietuvoje);
2) licencijavimas (leidimai laikyti (nešiotis) ginklus fiziniams asmenims, apsaugos darbuotojų pažymėjimai ir kt.);
3) kaip tapti policijos pareigūnu (stojimas į Lietuvos policijos mokyklą ir Mykolo Romerio universitetą).

Virtualus turas apie Lietuvos policiją
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biudžetinė įstaiga
Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 271 9731, faks. (8 5) 271 9978
El. paštas info@policija.lt
PVM mokėtojo kodas Nr. LT100005428413 Duomenys apie Policijos departamentą prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188785847
Informacija atnaujinta: 2016-12-28