Į pradžią
Paieška
Svetainės medis
Rašyti laišką
Spausdinimo versija
Į titulinį
Ginti. Saugoti. Padėti.
Veikla /

Istorija

Iš policijos istorijos

Tarnauti Lietuvai, Įstatymui, Žmogui - kilnus policijos pareigūnų pašaukimas, atsakinga jų pareiga. Svarbiausias jų darbo tikslas - rimtis Tėvynėje ir žmonių saugumas.

Atkuriant nepriklausomos Lietuvos valstybės institucijas, 1990 m. gruodžio 11 d. priimtas Lietuvos Respublikos policijos įstatymas, sukurta ir Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje pašventinta policijos vėliava, kurioje įrašyti prasmingi žodžiai: "Įstatymas ir teisėtumas", atkurta Policijos diena - spalio 2-oji.

Kilniems priesakams vykdyti bei policijos darbuotojams rengti pirmaisiais nepriklausomybės metais Lietuvoje duris atvėrė Teisės akademija, jos filialas Kaune, Klaipėdos aukštesnioji policijos mokykla.

Lietuvos policijos tradicijos buvo kuriamos ne vieną dešimtmetį. Pradžią davė 1918-1924 m. Lietuvoje įkurta milicijos organizacija, dirbo milicininkai savanoriai. 1924 m. sausio 1 d. milicija oficialiai pervardyta į policiją. Jos veiklą reglamentavo to meto įstatymai ir statutai. Pagrindiniai jų: 1920 m. gegužės 14 d. Milicijos įstatymas, 1935 m. gegužės 19 d. Valstybinio saugumo departamento statutas, Policijos aplinkraščių Sąvados ir Instrukcija policijos tarnautojams.

Nuo 1924 m. policijos organizacija ne kartą keitėsi. Iš pradžių policijos reikalus tvarkė Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos departamentas. Vėliau jis buvo reorganizuotas ir 1935 m. sausio 1 d. įkurtas Policijos departamentas, kuriam priklausė viešoji arba tvarkos, geležinkelio, pasienio, privatinė ir vandens kelių policija. Kriminalinė policija veikė kaip atskira Valstybės saugumo departamento dalis.

Šiandien Lietuvos policija, nors ir orientuota į prieškarinės policijos tradicijas, turi kitokią struktūrą. Yra dvi sudėtinės policijos dalys: kriminalinė ir viešoji. Tai vientisa policijos organizacija, kurios jungiamoji ir vadovaujamoji grandis - Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Policijos departamento tarnybos, skyriai palaiko glaudžius ryšius su užsienio valstybėmis, keičiasi delegacijomis, bendradarbiauja rengiant bendras programas, analizuoja bei prognozuoja kriminogeninę situaciją, keičiasi darbo patirtimi. Sudaro bendradarbiavimo sutartis, nagrinėja nusikalstamumo didėjimo tendencijas, sąlygas bei priežastis, palaiko viešąją tvarką, vykdo prevencines programas, bendradarbiauja su valstybinėmis bei visuomeninėmis organizacijomis.

1990-2001

2001-01-29

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtinti Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatai

2000-10-27

Priimtas Policijos veiklos įstatymas

1998-10-02

Lietuvos policijos įkūrimo 80-metis. Pašventinta nauja policijos vėliava

1997

Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamentas reorganizuotas į Policijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos

1995-10

IPA Vienos konferencijoje Lietuvos skyrius oficialiai priimtas į Tarptautinę policijos asociaciją

1993-10

Susikūrė Lietuvos policijos asociacija

1991-11-30

Atkurta Lietuvos narystė tarptautinėje policijos organizacijoje - Interpole. Įkurtas Interpolo Lietuvos nacionalinis biuras (ILNB)

1991-07-31

Medininkų pasienio poste nužudyti policijos ir muitinės darbuotojai

1991

Patvirtinta nauja policijos emblema. Spalio 2 d. Arkikatedroje pašventinta policijos vėliava

1991

Patvirtinta nauja policijos emblema. Spalio 2 d. Arkikatedroje pašventinta policijos vėliava

1991-04-04

Įkurta Greitojo reagavimo rinktinė "Aras"

1991-01-30

Vidaus reikalų skyriai Lietuvoje buvo pavadinti miestų ir rajonų policijos komisariatais

1991-01-30

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu buvo panaikintas ypatingos paskirties milicijos dalinys OMON

1990-12-11

Priimtas Policijos įstatymas

  

1918 - 1940

1939-12-14

Įsteigta Vilniaus policijos mokykla

1937-07-26

Lietuvos policininkų komanda pasaulio šaudymo pirmenybėse, Suomijoje, laimėjo sidabro ir aukso medalius

1935-05-19

Patvirtinta Policijos tarnautojų instrukcija

1935-01-01

Įkurtas Policijos departamentas, kuriam priklausė viešoji, pasienio, geležinkelio, privatinė ir vandens policijos

1933

Kriminalinė policija atskirta nuo Piliečių apsaugos departamento ir veikė Valstybės saugumo departamente kartu su saugumo policija

1932-01-17

Pirmasis Lietuvos policijos tarnautojų surašymas

1932-10-01

Įkurta nuovada eismo reikalams tvarkyti

1923-06-11

Įsteigtas Policijos sporto klubas

1927

Įkurtas kriminalinės policijos Identifikacijos biuras

1926

Įsteigtas kriminalinės policijos legitimacijos ženklas (galiojo iki 1933 m.). Autorius - dail. A.Žmuidzinavičius

1926-1944

Kriminalinės policijos žinios", informacinis leidinys, leistas Kaune. Nuo 1926 m. (Nr.1) iki 1930 m. (Nr.19) ėjo kaip žurnalo "Policija" priedas pavadinimu "Kriminalinės žinios policijai"

1923

Įkurta transporto policija

1924-1940

"Policija", Lietuvos policijos dvisavaitinis žurnalas. Leido Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos departamentas, Policijos klubas (nuo 1935 m.), Policijos departamentas (1943-1944 m.)

1924-01-01

Milicija oficialiai pervardyta į policiją

1922-1923

"Milicijos žinios", informacinis laikraštis, ėjęs Kaune. Leido ir redagavo Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos departamentas

1923

Kaune įsteigtas kriminalinės policijos muziejus (pertvarkytas 1930 m.)

1923

Rokiškyje įkurta Žemesnioji policijos mokykla

1922-11-03

Linksmadvaryje įsteigta Aukštesnioji policijos mokykla

1921-10-02

Įvyko pirmoji policijos šventė

1920-05-14

Priimtas Milicijos įstatymas

1919

Bolševikų nužudytas Šiaulių apskrities viršininkas Aleksas Vainauskas. Tai pirmasis milicininkas, žuvęs tarpukario Lietuvoje.

1919

Patvirtinta pirmoji vienoda milicijos uniforma Lietuvoje. Ją dėvėjo iki 1923 m.

1918-02-16

Lietuva paskelbė nepriklausomybę

1904-10-03

Vilniuje atidaryta pirmoji policijos mokykla. Tai buvo pirmoji tos rūšies mokykla ne tik Lietuvoje, bet ir Rusijoje

 
Aktualijos

 

 

 

 

 

 


Šiuo metu informacija teikiama šiais klausimais:
1) migracija (pasai, asmens tapatybės kortelės, užsieniečių teisinė padėtis Lietuvoje);
2) licencijavimas (leidimai laikyti (nešiotis) ginklus fiziniams asmenims, apsaugos darbuotojų pažymėjimai ir kt.);
3) kaip tapti policijos pareigūnu (stojimas į Lietuvos policijos mokyklą ir Mykolo Romerio universitetą).

Virtualus turas apie Lietuvos policiją
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biudžetinė įstaiga
Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 271 9731, faks. (8 5) 271 9978
El. paštas info@policija.lt
PVM mokėtojo kodas Nr. LT100005428413 Duomenys apie Policijos departamentą prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188785847
Informacija atnaujinta: 2015-04-24