Į pradžią
Paieška
Svetainės medis
Rašyti laišką
Spausdinimo versija
Į titulinį
Ginti. Saugoti. Padėti.

Vėl sukasi būsimų kolegų vasaros dirbtuvė... (video)

2017-07-17
Medininkuose (Vilniaus r.) įsikūrusioje Pasieniečių mokykloje vėl įpusėjo vasaros stovykla, į kurią susirinko jaunieji policijos rėmėjai, šauliai, pasieniečiai, ugniagesiai - gelbėtojai ir Viešojo saugumo tarnybos globojami jaunuoliai su vadovais.

Unikali stovykla, startavusi liepos 10 d., veiks iki liepos 23 d. Per dvi savaitę trunkančias pamainas čia apsilankys apie 200 jaunuolių.

Kodėl ši keliolika metų rengiama stovykla išskirtinė? Pirmiausia, ji - vienintelė Lietuvoje, kurioje motyvuotas jaunimas, turintis planų ateityje papildyti pareigūnų gretas, gali betarpiškai susipažinti iškart bent su keturiomis vidaus reikalų tarnybomis - policijos, pasieniečių, ugniagesių gelbėtojų ir viešojo saugumo.

Ir ši pažintis - ne nuobodi teorinė - stovyklautojai kasdien apsilanko vienoje iš minėtų tarnybų, stebi pareigūnų darbą, apžiūri ir išbando specialiąsias priemones bei techniką, bendrauja su dirbančiais pareigūnais, kurie atsako į visus svečių klausimus.

Liepos 14 d., kai lankėmės stovykloje, jaunimas svečiavosi Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinėje „Aras", kur patekti ne taip paprasta. Stovyklautojus pasitiko pats vadas Viktoras Grabauskas. Jis papasakojo apie rinktinės kovotojų kasdienybę, pratybas ir įspūdingas operacijas, parodė ginkluotę, specialiąsias priemones, atsakė į jaunųjų svečių klausimus. Stovyklautojai nepraleido progos pasivažinėti „Aro" šarvuočiu, pavairuoti sprogmenų ieškotoją robotą.

Greta įsikūrusioje Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro Kinologijos valdyboje laukė policijos kinologai su tarnybiniais šunimis. Pas kinologus visada įdomu. Ir vaikams, ir suaugusiesiems.

Šįkart kinologė Rasa su dar visai jauna augintine Arlet pademonstravo daikto paiešką, įveikė kliūčių ruožą, Gintaras su 9-erių metų pagalbininke Krisi akimirksniu aptiko narkotikus, Ernestas su Hercu, parengtu dingusių žmonių paieškai ir asmenims sulaikyti, parodė, kas laukia nuo policijos sprunkančio pažeidėjo.

Stovyklautojams policijos pareigūnai parodė ir lagaminą, kuriame - viskas, ko reikia nusikaltimo vietai apžiūrėti ir pėdsakams paimti, parodė, kaip imami nusikaltėlio pirštų atspaudai.

Vilniaus apskrities policijos Patrulių rinktinės Raitojo būrio pareigūnai atliko įspūdingą programą su žirgais. Stovyklautojai galėjo stebėti, kaip tarnybiniai žirgai įveikia kliūtis, nesibaimina triukšmo, judančių objektų ir ugnies. Policijos raiteliams jaunieji svečiai turėjo daugybę klausimų. Dar daugiau buvo norinčiųjų paglostyti žirgus ir su jais nusifotografuoti.

Dar stovyklautojams dar buvo parodyta Lietuvos policijos mobili vadavietė, automobilis, naudojamas saugos diržų būtinybei pademonstruoti (norintieji galėjo išmėginti), o kolega iš Lietuvos policijos mokyklos, vienas iš ilgamečių stovyklos vadovų Linas Švambarys parengė estafetę - stovyklautojai turėjo galimybę pabūti į iškvietimą skubančiais patruliais: kuo greičiau užsidėti apsauginę liemenę, saugos priemones ir ginklus, sėsti į automobilį ir prisisegti saugos diržus.

Veiklos tą dieną jaunimas turėjo daug, ir pietūs čia pat gamtoje turėjo būti gardūs. Mes jų nesulaukėme, bet stovyklautojus ir vadovus pakalbinome.

Ką kalba suaugusieji
Šiemet ilgametį stovyklos vadovą Vladą Sandą pakeitė Vilniaus 3-iojo policijos komisariato vyriausiasis tyrėjas Vaidas Maziliauskas.

„Esu bendruomenės pareigūnas, vykdome jaunimo, ankstyvąją prevenciją, tad darbas su moksleiviais man labai tinka. Puiku, kad stovykloje yra patyrusių ilgamečių darbuotojų. Aš daugiau stebiu ir padedu atlikti administracinius, biurokratinius, techninius darbus, o tiesioginis konkretus darbas tenka būrių vadams.

Esu įsitikinęs, kad tokia stovykla labai prasminga - čia jaunimas susipažįsta iškart su keliomis pareigūnų profesijomis, ir tai daroma įdomiai, interaktyviai, per užsiėmimus, kur galima viską apžiūrėti, paliesti, išmėginti. Galbūt tai motyvuos jaunuolius ateityje rinktis tarnybą valstybei? Pagaliau stovykloje jaunimas gauna itin svarbių komandinio darbo, pagarbos, bendravimo pamokų.

Visose užsiėmimuose dalyvauju, matau, kaip vaikai dalyvauja, varžosi, kokie užsidegę, patenkinti. Važiuočiau ir kitais metais - labai gera patirtis".

Devinti metai stovykloje dirbantis Vilniaus 6-ojo policijos komisariato pareigūnas Aidas Steponaitis džiaugiasi, kad čia susirenka jaunimas, nusiteikęs susipažinti su pareigūno profesija.

„Tie vaikai yra motyvuoti, labai domisi viena ar kita vidaus tarnybos profesija, ir stovykloje entuziastingai išbando viską, ką gali. Čia atvykstantieji būna susipažinę su viena iš vidaus tarnybos profesijų - jaunieji policijos rėmėjai su policija, jaunieji pasieniečiai - su Valstybės sienos apsaugos tarnyba ir panašiai. O stovykloje susipažįstama su kitomis tarnybomis, plečiamas akiratis. Manau, tai padės jiems nuspręsti, kas arčiau širdies.

Šiemet pirmąkart mums talkina Generolo Jono Žemaičio karo akademijos kursantai. Jie pamoko jaunimą kariuomenės elementų - rikiuotės, žygiavimo, o tai būsimiems statutiniams pareigūnams naudinga", - pasakoja A. Steponaitis.

Jis pats, tarnybą policijoje pradėjęs nepilnamečių reikalų inspektoriumi, jei turi galimybę, stengiasi padirbėti stovykloje. „Darbas su vaikais, jaunimu teikia malonumą. Be to, čia plečiu akiratį, susipažįstu su kitų profesijų pareigūnais.

Mes, vadovai, stovykloje viską darome kartu su vaikais: kartu keliamės į rytinę mankštą, kartu sportuojame, net meninėse programose sudalyvaujame.

Ar nepavargstame? Žinoma, dėl intensyvios dienotvarkės nuovargis atsiranda, bet vaikai, žiūrėk, po keliolikos minučių jau į kitą veiklą įsitraukę. Į stovyklą suvažiuoja pareigūnų pagalbininkai, galbūt ne vienas iš jų - būsimi kolegos, tad labai naudinga galimybė stovykloje viską daryti kartu: sportuoti, džiaugtis pasiekimais, išgyventi pralaimėjimo akimirką, kartu ilsėtis".

Lietuvos šaulių sąjungos G2 skyriaus viršininkas Egidijus Papečkys, buvęs policijos pareigūnas, stovykloje dirba antri metai.

„Į stovyklą suvažiuoja 12-17 metų jaunimas, kai kurie iš jaunųjų šaulių išėję instruktorių mokymus, tad nuo pirmos dienos vyksta kolektyvo subūrimas, darbas komandoje. Vaikai išmoksta atsakyti vienas už kitą, rūpintis vieni kitais.

Sakyčiau, tai pilietiškesni vaikai, jau nuveikę šį tą gero savo miestui, savo šaliai. Antai jaunieji policijos rėmėjai talkina pareigūnams per miestų šventes, kitus renginius. Tai jaunimas, kuriam rūpi Tėvynė, ir patriotiškumas - viena iš įprastų pokalbių temų stovykloje. Atrodo, kad vaikams įdomu apie tai kalbėtis, įdomu dalyvauti stovyklos veikloje - taip sakau, nes nemačiau tarp stovyklautojų nė vieno liūdno veido.

Man atrodo svarbu pačių vadovų vidinis nusistatymas. Stovykloje dirba žmonės, ne varu atvaryti, o vedami vidinio įsitikinimo. Kiekvienas vadovas, dirbantis stovykloje, yra pavyzdys vaikams. Šaunu, kad šiemet talkina kariūnai. O vaikai nuolat mato uniformuotus karius ir pareigūnus, nuoširdžiai vieni su kitais bendrauja, ir labai svarbu.

Pernai stovyklavo vaikų iš socialiai remtinų šeimų. Buvo akivaizdu, kad būtent stovykloje jie įgijo įgūdžių, kurių iki tol neturėjo. Galbūt tie jaunuoliai pasirinks, tarkim, pasieniečių, ugniagesių ar kitą mokyklą, o stovykla jiems bus įkvėpusi norą pakilti iš tos ne itin geros aplinkos, kurioje buvo lemta gimti?

Manau, kad tokios stovyklos svarbios vaikų pilietiškumui ugdyti. Esu tikras, kad dalį šio jaunimo ateityje tikrai pamatysime valstybės tarnyboje, kariuomenėje, Lietuvos šaulių sąjungoje. O tie, kurie pasirinks kitokį gyvenimo kelią, bus atsakingi piliečiai, žinantys, ką veikia policija ir kitos valstybės institucijos, kodėl jas reikia gerbti ir ko iš tikėtis".

Šiųmetė stovykla antra ir Ugniagesių gelbėtojų mokyklos pareigūnui Andžejui Zaborovski.

„Pernai patiko, tad atvažiavau vėl. Pati stovyklos idėja šauni, o man patinka darbas su žmonėmis, ypač su jaunimu. Ir pats taip jaunėju. Tokioje stovykloje, kur beveik visas laikas leidžiamas lauke, daug priklauso nuo orų. Šiemet per Viešojo saugumo tarnybos surengtą žygį pliaupė be perstojo, perkėloje visi kone maudėsi, bet grįžo ne tik sveiki, bet ir patenkinti. Ir kitais metais, jei galėsiu, būtinai važiuosiu".

Panevėžio miesto ir rajono policijos bendruomenės pareigūnė Renata Gustaitienė stovykloje dirba daugelį metų.

„Šiemet daugiau pramogų. Pirmąkart patekome į „Aro" bazę. Kartais su jaunaisiais policijos rėmėjais atvažiuojame į Vilnių, bet į „Arą" nė karto nepavyko. Įdomi išvyka pas policijos kinologus. Šiemet iš Panevėžio apskrities atsivežiau septynis jaunuosius policijos rėmėjus ir keturis jaunuosius šaulius. Daug norinčiųjų į stovyklą, bet vietų ribota. Pavyzdžiui, mūsų apskrityje jos paskirstytos rajonams, ir į dvi vietas rajone - labai didelė konkurencija. Kam važiuoti, sprendžia vietiniai pareigūnai, dirbantys su jaunaisiais rėmėjais. Man pačiai stovykla - hobis, už kurį dar mokami pinigai. Visus metus dirbu, kad tik mane čia išleistų".

Karo akademijos studentams Mariui Meilūnui ir Linui Voroneckiui darbas stovykloje - nauja gera patirtis.

„Niekada nebuvome dirbę su vaikais, tai pirmas kartas. Bet manome, kad kiekvienas karininkas, studijuojantis karo akademijoje, yra augantis pedagogas. Yra tekę dirbti su vyresnio amžiaus žmonėmis, bet visus metodus galime pritaikyti ir čia, tik svarbu atsižvelgti, kad vaikai jautresni.

Smagu matyti, kad jie ruošiasi tarnauti Lietuvai. Gerai, kad čia akcentuojama ne viena konkreti tarnyba, o apskritai parodoma tarnystės Lietuvai galimybė. Manau, vaikams įdomu net tik ginklą pačiupinėti, bet ir susipažinti su darbo specifika.

Tokios stovyklos skatina aktyvumą, pozityvumą, tad jų reikėtų daugiau ir reklamuoti jas reikėtų geriau - iki tol apie tokius dalykus nebuvau girdėjęs. Manau, būdamas vaikas, būčiau norėjęs į tokią stovyklą, bet nė nežinojau, kad tokių būna".

Ką mano stovyklautojai
Gražvydas (16 metų), jaunasis policijos rėmėjas iš Kupiškio:
- Pirmąkart tokioje stovykloje esu. Smagu, įspūdžių daug, visi draugiški - vaikai ir vadovai. Man patinka, kad vadovai griežti. Ne per daug, bet kad tvarka būtų.

Bendruomenės pareigūnė pakvietė į stovyklą. Esu policijos rėmėjas, tad su pareigūnais važinėjame į seniūnijas, dirbame per šventes. Labai smagios veiklos. Ateityje gal būsiu policininku. Patinka sportas, kūno kultūra, o mokausi pusėtinai.

Ema (14 metų), jaunoji policijos rėmėja iš Pakruojo:

- Šiaulių pareigūnė čia atsivežė. Stovykloje labai smagu. Radau naujų draugų. Nei disciplina, nei tvarka man nekelia sunkumų. Norėčiau studijuoti teisę ir būti policininke.

Margarita (17 metų) iš Panevėžio:

- Daug metų važiuoju į šią stovyklą - gal nuo 8-erių, o dabar man 16-a. Galima sakyti, užaugau toje stovykloje. Mama Renata čia dirba vadove, tėtis - taip pat policininkas, tad gyvenu su šia profesija.

Šaunu, kad atvažiavome į „Arą" - pirmąkart per tiek metų! Šiemet gal galėtų daugiau sportinių varžybų būti, bet šiaip labai įdomu.

Paulina, jaunoji pasienietė iš Vilniaus Vilties pagrindinės mokyklos:

- Antrą kartą esu tokioje stovykloje. Patinka, ir pernai patiko. Dirbu su pasienio pareigūnais, tad jie patarė. Įdomu, bet pasieniete būti neketinu - domina interjero dizainas.

Eimantas (14 metų), jaunasis policijos rėmėjas iš Šiaulių:

- Pernai buvau, patiko. Pusbrolis pakvietė čia atvažiuoti, ir nesigailiu. Patinka sportuoti, patinka varžybos. Ir mokykloje sportuoju - lankau atletiką. Ar norėčiau būti pareigūnu? Nežinau, dar negalvojau.

Urtė (16 m.), jaunoji pasienietė iš Šakių, tokioje stovykloje lankėsi ir užpernai:

- Kas patinka? Gerai praleisti laiką. Nė nežinau, kas labiausiai - viskas čia šaunu.

Ką galėtume pridurti? Padėkoti visam būriui žmonių, kurių nuoširdaus darbo ir entuziazmo dėka daugelį metų egzistuoja ši stovykla. Palinkėti, kad ji gyvuotų, kad kuo daugiau jaunimo galėtų čia gauti tarnystės valstybei ir pilietiškumo pagrindus. Kad pareigūnai, kurie stovykloje dirba, dar ilgai neišsikvėptų, kad atsirastų dar daugiau kolegų, neabejojančių tokios stovyklos būtinybe ir prasmingumu.
Aktualijos

 

 

 

 

 

 


Šiuo metu informacija teikiama šiais klausimais:
1) migracija (pasai, asmens tapatybės kortelės, užsieniečių teisinė padėtis Lietuvoje);
2) licencijavimas (leidimai laikyti (nešiotis) ginklus fiziniams asmenims, apsaugos darbuotojų pažymėjimai ir kt.);
3) kaip tapti policijos pareigūnu (stojimas į Lietuvos policijos mokyklą ir Mykolo Romerio universitetą).

Virtualus turas apie Lietuvos policiją
Paieška Policijos departamento naujienose
Nuo
iki
Paieškos žodis:
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biudžetinė įstaiga
Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 271 9731, faks. (8 5) 271 9978
El. paštas info@policija.lt
PVM mokėtojo kodas Nr. LT100005428413 Duomenys apie Policijos departamentą prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188785847
Informacija atnaujinta: 2017-07-17