Į pradžią
Paieška
Svetainės medis
Rašyti laišką
Spausdinimo versija
Į titulinį
Ginti. Saugoti. Padėti.

Profesinių įgūdžių ugdymas – neatsiejama policijos pareigūno darbo dalis

2017-05-05

Policijos pareigūnas turi būti visada pasiruošęs vykdyti savo tarnybinę veiklą esant bet kokioms situacijoms ir kai prireikia tik teorinių žinių, ir kai tenka panaudoti gebėjimus, susijusius su psichinės, fizinės prievartos ir šaunamojo ginklo panaudojimu. Kas, jeigu ne pareigūnas, ateis ir pagelbės žmogui, kuriam reikia pagalbos.

Policijos pareigūnų gebėjimas profesionaliai veikti bet kokiose situacijose - vienas prioritetinių policijos tikslų, tad nestebina policijos vadovų padidėjęs dėmesys pareigūnų pasirengimui, jų profesinių įgūdžių formavimui, kompetencijų stiprinimui ir lavinimui. Policijos pareigūnai turi kasmet  tobulinti savo kvalifikaciją, dalyvaudami tiek teoriniuose, tiek praktiniuose mokymuose.

Lietuvos policijos mokykloje už nuolatinį policijos pareigūnų įgūdžių lavinimą yra atsakinga Profesinių įgūdžių valdyba (toliau - Valdyba). Vienas pagrindinių Valdybos tikslų - užtikrinti, kad kiekvienas policijos pareigūnas per mėnesį skirtų ne mažiau kaip 12 valandų pratyboms. Valdybos instruktoriai taip pat padės policijos pareigūnams pasiruošti bendrojo fizinio pasirengimo normatyvų laikymui, kuris vyksta kiekvienais metais.

Plačiau supažindinti su Valdybos veikla paprašėme Valdybos viršininko Arūno Vaičiulio.

1. Valdybos veikla yra gana įvairi, organizuojate profesinės taktikos, fizinės prievartos ir šaunamojo ginklo panaudojimo mokymus, rūpinatės pareigūnų fiziniu pasirengimu, sporto renginių organizavimu. Kas vykdo šią veiklą: policijos pareigūnai, sportininkai ar kiti asmenys?

Daugumą Valdyboje įsteigtų pareigybių užima statutiniai valstybės tarnautojai, t. y. policijos pareigūnai, turintys didelę profesinę patirtį, baigę instruktorių mokymų kursus arba turintys kompetencijų fizinės ir psichinės prievartos, specialiųjų priemonių ar šaunamojo ginklo panaudojimo srityje.

2. Mūsų duomenimis, policijos sistemoje dirba apie 8 tūkst. pareigūnų. Kiek darbuotojų rūpinsis šių pareigūnų kompetencijų ugdymu?

Esame paskaičiavę, kad tam, jog kiekvienas pareigūnas per metus skirtų reikiamą skaičių valandų kompetencijoms ugdyti, yra reikalingi 67 darbuotojai, kurių darbo vietos numatytos visose apskrityse.

3. Ar Valdybos veikla nesidubliuos su organizuojamais kvalifikacijos kėlimo kursais?

Valdyba tiek organizuos kvalifikacijos kėlimo kursus, tiek ves pratybas ir tarnybinius mokymus, tik skirsis jų organizavimo forma. Kvalifikacijos tobulinimo renginiuose gilinamasi į tam tikrą tematiką ir specifinius dalykus, pvz., „TASER" mokymai - Elektros impulsinių prietaisų „Taser" naudojimo  policijos veikloje mokymuose pareigūnai kelias dienas gilinasi tik į šią sritį. Tarnybinių mokymų ar pratybų metu žinių suteikiama ir įgūdžiai lavinami kompleksiškai: pareigūnai tobulina ir profesinės taktikos, ir fizinės prievartos, specialiųjų priemonių bei šaunamojo ginklo panaudojimo įgūdžius.

Visų mokymų pagrindinis tikslas tas, kad pareigūnai turėtų reikiamų įgūdžių ir būtų pasirengę kritinėse situacijose tinkamai atlikti savo pareigas.

4. Ar pareigūnai privalo dalyvauti Valdybos organizuojamuose mokymuose, kaip  organizuojami šie mokymai?

Mokymuose privalo dalyvauti visi policijos sistemoje dirbantys pareigūnai, o policijos įstaigų vadovai turi sudaryti sąlygas jiems dalyvauti mokymuose. Nedalyvavus pratybose be pateisinamos priežasties, pareigūno atžvilgiu atliekamas tarnybinis patikrinimas.

Kiekvienam policijos pareigūnui per mėnesį yra skiriama 12 valandų pratyboms, į kurias įeina   bendras fizinis pasirengimas, profesinės taktikos, fizinės prievartos veiksmų atlikimo tobulinimas, šaudymas iš specialiosios paskirties ginklų.

2017 m. planuojama suorganizuoti 200 kvalifikacijos tobulinimo renginių šiomis temomis: „Elektros impulsinių prietaisų „Taser" naudojimas policijos veikloje", „Profesinės taktikos pagrindai", „Policijos mobiliųjų padalinių taktika sulaikant pavojingus ir/ar ginkluotus asmenis", „Šaudymas iš specialiosios paskirties ginklų", „Policijos pareigūnų taktika AMOK situacijų metu". 

Džiugu, kad policijos vadovybė skiria didelį dėmesį šiems mokymams, tinkamam jų organizavimui, taip pat skiria lėšų sporto salių remontui. Daugiau kaip 100 tūkst. Eur skirta inventoriui ir modernioms mokymo priemonėms, skirtoms mokymams organizuoti ir pareigūnų saugumui užtikrinti, įsigyti. 

5. Kaip patys pareigūnai priima naujoves? Ar noriai dalyvaujama mokymuose?

Džiaugiamės, kad didelė dalis pareigūnų palankiai priima pokyčius kompetencijų ugdymo srityje. Jie suvokia, kad naujai susiformavę įpročiai, reikalingi profesiniams gebėjimams ir įgūdžiams tobulinti, bus naudingi jų profesinėje veikloje.

Be to, pastebėjome, kad geresnė fizinė būklė turi teigiamos įtakos policijos pareigūnų elgesiui, jie jaučiasi labiau pasitikintys savimi ir laimingesni.

6. Ko palinkėtumėte į mokymus atvykstantiems dalyviams?

Visų pirma svarbu suprasti, kad šie mokymai skirti ne vadovams, o pareigūnams, jų ugdymui. Pareigūnų darbui turi įtakos sparčiai tobulėjančios technologijos, atsiranda modernių specialiųjų priemonių, gerėja pareigūnų aprūpinimas jomis. Linkiu nepraleisti organizuojamų mokymų, domėtis visomis naujovėmis, kurios padės efektyviau dirbti.

Iki susitikimo Lietuvos policijos mokykloje.

Lietuvos policijos mokyklos informacija
Aktualijos

 

 

 

 

 

 


Šiuo metu informacija teikiama šiais klausimais:
1) migracija (pasai, asmens tapatybės kortelės, užsieniečių teisinė padėtis Lietuvoje);
2) licencijavimas (leidimai laikyti (nešiotis) ginklus fiziniams asmenims, apsaugos darbuotojų pažymėjimai ir kt.);
3) kaip tapti policijos pareigūnu (stojimas į Lietuvos policijos mokyklą ir Mykolo Romerio universitetą).

Virtualus turas apie Lietuvos policiją
Paieška Policijos departamento naujienose
Nuo
iki
Paieškos žodis:
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biudžetinė įstaiga
Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 271 9731, faks. (8 5) 271 9978
El. paštas info@policija.lt
PVM mokėtojo kodas Nr. LT100005428413 Duomenys apie Policijos departamentą prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188785847
Informacija atnaujinta: 2017-05-05