Į pradžią
Paieška
Svetainės medis
Rašyti laišką
Spausdinimo versija
Į titulinį
Ginti. Saugoti. Padėti.

Šengeno teisynas

 Šengeno susitarimas
 Šengeno konvencija
 Šengeno konvencijos konsoliduiota versija (2009 m. birželio mėn.) (anglų k.)
 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 562/2006, nustatantis taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas)
 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 810/2009 nustatantis Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksas)
 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 863/2007 nustatantis Skubios pasienio pagalbos būrių sudarymo mechanizmą ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2007/2004, kiek tai susiję su šiuo mechanizmu, bei reglamentuojantis pakviestųjų pareigūnų užduotis ir įgaliojimus
 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 767/2008 dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) ir apsikeitimo duomenimis apie trumpalaikes vizas tarp valstybių narių (VIS Reglamentas)
 2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas 2008/633/TVR dėl valstybių narių paskirtų institucijų ir Europolo prieigos prie Vizų informacinės sistemos (VIS) teroristinių ir kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais
 2004 m. spalio 26 d. Tarybos reglamentas Nr. 2007/2004, įsteigiantis Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūrą (FRONTEX)
 2000 m. gruodžio 11 d. Tarybos reglamentas Nr. 2725/2000 dėl ,,Eurodac" sistemos sukūrimo pirštų atspaudams lyginti siekiant veiksmingiau taikyti Dublino konvenciją
 1999 m. gegužės 20 d. Tarybos sprendimas 1999/435/EB dėl Šengeno acquis apibrėžimo siekiant nustatyti kiekvienos acquis nuostatos arba sprendimo teisinį pagrindą, atsižvelgiant į atitinkamas Europos bendrijos steigimo sutarties ir Europos Sąjungos sutarties nuostatas (OL L 176, 1999 7 10, p. 1)
1999 m. gegužės 20 d. Tarybos sprendimas 1999/436/EB, nustatantis kiekvienos nuostatos arba sprendimo, sudarančių Šengeno acquis, teisinį pagrindą, atsižvelgiant į atitinkamas Europos bendrijos steigimo sutarties ir Europos Sąjungos sutarties nuostatas (OL L 176, 1999 7 10, p. 17)
 
SIS  SIRENE  
 
 
 
  Teisės aktai dėl vizų, leidimų gyventi ir kitų dokumentų
 
 
 
Išorės sienų valdymas, sienų kirtimas
 
 
 
Asmens duomenų apsauga
 
 
 
Policijų bendradarbiavimas
 
  • SCH/Com-ex (96) decl 6 rev 2 - 1996 m. birželio 26 d. Vykdomojo komiteto deklaracija dėl ekstradicijos
  • SCH/Com-ex (97) decl 13 rev 2 - 1998 m. vasario 9 d. Vykdomojo komiteto deklaracija dėl nepilnamečių pagrobimo
  • SCH/Com-ex (99) 1 rev 2 - 1999 m. balandžio 28 d. Vykdomojo komiteto sprendimas dėl narkotikų
 
 
Teismų bendradarbiavimas
 

 

 
Teisės aktai migraciniais klausimais
 
 
Šengeno acquis taikymas Europos valstybėse
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktualijos

 

 

 

 

 

 

 
Šiuo numeriu teikiama informacija su migracija susijusiais klausimais - apie pasus, asmens tapatybės korteles, užsieniečių teisinę padėtį Lietuvoje.

Virtualus turas apie Lietuvos policiją
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biudžetinė įstaiga
Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 271 9731, faks. (8 5) 271 9978
El. paštas info@policija.lt
PVM mokėtojo kodas Nr. LT100005428413 Duomenys apie Policijos departamentą prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188785847
Informacija atnaujinta: 2015-01-22