Į pradžią
Paieška
Svetainės medis
Rašyti laišką
Spausdinimo versija
Į titulinį
Ginti. Saugoti. Padėti.

Lenkija

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Lenkijos Respublikos sienos apsaugos vyriausiojo komendanto, Lenkijos Respublikos finansų ministro, Lenkijos Respublikos policijos vyriausiojo komendanto vykdomasis sustarimas dėl pasienio, muitinės ir policijos tarnybų bendradarbiavimo centro Budziske steigimo / susitarimas sudarytas 2015 m. gruodžio 31 d, Vilniuje

Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos, darbo ir baudžiamosiose bylose
Agreement between the Republic of Lithuania and the Republic of Poland on legal assistance and legal relations in civil, family, labour and criminal cases
Varšuva, 1993-01-26.
Įsigaliojo 1993-10-18.
Ratifikuota Lietuvos Respublikos Seimo 1993 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. I-97.
Skelbta „Valstybės žiniose" - 1994 m. Nr. 14-234.

Suvalkų vaivadijos policijos komendantūros susitarimas su Vilkaviškio ir Lazdijų rajonų bei Marijampolės miesto ir rajono policijos komisariatais // 1993 m. balandžio 3 d. (lietuvių, lenkų klb.). prie Lenkijos

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo per sieną
Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Poland on the transboundary cooperation
Vilnius, 1995-09-16.
Įsigaliojo 1996-05-14.
Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 468.
Skelbta „Valstybės žiniose" - 1996 m. Nr. 51-1219.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl asmenų perdavimo ir priėmimo
Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Poland concerning readmission and admission of persons
Varšuva, 1998-07-13.
Įsigaliojo 2000-01-08.
Ratifikuota Lietuvos Respublikos 1999 m. lapkričio 11 d. įstatymu Nr. VIII-1413.
Skelbta „Valstybės žiniose" - 1999 m. Nr. 103-2957.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo ir abipusės pagalbos įvykus katastrofoms, gaivalinėms nelaimėms bei kitiems ypatingiems atsitikimams
Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Poland on mutual support in the event of natural calamities and large - scale accidents
Varšuva, 2000-04-04.
Įsigaliojo 2003-08-01.
Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2000 m. liepos 5 d. įstatymu Nr. VIII-1806.
Skelbta „Valstybės žiniose" - 2000 m. Nr. 80-2413.

Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Lenkijos Respublikos vyriausiojo policijos komendanto susitarimas dėl bendradarbiavimo asmenų apsaugos klausimais // 2004 m. gegužės 18 d., Vilnius, Lietuvos Respublika (lietuvių, lenkų klb.) 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kovojant su organizuotu nusikalstamumu bei kitais nusikaltimais ir dėl bendrų veiksmų pasienio teritorijose
Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Poland on Cooperation in Combat against Organized Crime and Other Crimes and Cooperation in the Border Territories
Vilnius, 2006-03-14.
Įsigaliojo 2007-07-08.
Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2007 m. gegužės 17 d. įstatymu Nr. X-1142.
Skelbtas "Valstybės žinios" - 2007 Nr. 66-2553

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos
Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Poland on Mutual Protection of Classified Information
Varšuva, 2008-05-12.
Įsigaliojo 2009-08-01.
Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2009 m. gegužės 21 d. įstatymu Nr. XI-270.
Skelbtas „Valstybės žiniose" -2009 m. Nr. 73-2961.

Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Lenkijos policijos vyriausiojo komendanto susitarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimo "Dėl bendradarbiavimo kovojant su organizuotu nusikalstamumu bei kitais nusikaltimais ir dėl bendrų veiksmų pasienio teritorijose" nuostatų įgyvendinimo. Pasirašytas 2010 spalio 5 d.

Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Lenkijos Respublikos sienos apsaugos vyriausiojo  komendanto, Lenkijos Respublikos vyriausiojo policijos komendanto susitarimas dėl bendro patruliavimo", pasirašytas 2011m. gruodžio 7 d., Plaskoje

Lietuvos policijos mokyklos ir Slupsko policijos mokyklos bendradarbiavimo protokolas. Pasirašytas 2011 m. gruodžio 13 d. 

Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Lenkijos policijos vyriausiojo komendanto ketinimo protokolas dėl kai kurių Lietuvos ir Lenkijos policijos bendradarbiavimo pasienio regione klausimų. Pasirašytas 2012 m. spalio mėn. (keitimosi informacija forma) (persekiojimo per sieną forma) (priedas prie persekiojimo per sieną formos) (bendros analizės lentelė)

Lietuvos ir Palenkės vaivadijos policijos Balstogėje bendradarbiavimo veiksmų planas 2014 metams. Pasirašytas 2014 m. gegužės mėn.

Aktualijos

 

 

 

 

 

 


Šiuo metu informacija teikiama šiais klausimais:
1) migracija (pasai, asmens tapatybės kortelės, užsieniečių teisinė padėtis Lietuvoje);
2) licencijavimas (leidimai laikyti (nešiotis) ginklus fiziniams asmenims, apsaugos darbuotojų pažymėjimai ir kt.);
3) kaip tapti policijos pareigūnu (stojimas į Lietuvos policijos mokyklą ir Mykolo Romerio universitetą).

Virtualus turas apie Lietuvos policiją
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biudžetinė įstaiga
Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 271 9731, faks. (8 5) 271 9978
El. paštas info@policija.lt
PVM mokėtojo kodas Nr. LT100005428413 Duomenys apie Policijos departamentą prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188785847
Informacija atnaujinta: 2016-01-25