Į pradžią
Paieška
Svetainės medis
Rašyti laišką
Spausdinimo versija
Į titulinį
Ginti. Saugoti. Padėti.
Veikla /

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2017 METAI

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos finansinės ataskaitos už 2017 metų I-ojo ketvirčio atsakaitinį laikotarpį (pdf)

Lietuvos kriminalinės policijos biuro finansinės ataskaitos už 2017 metų I-ojo ketvirčio atsakaitinį laikotarpį (pdf)

2016 METAI

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos finansinės ataskaitos už 2016 metų ataskaitinį laikotarpį (pdf)

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos konsoliduotųjų metinių finansinių ataskaitų rinkinys už metus, pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d. (pdf)

Lietuvos kriminalinės policijos biuro finansinės ataskaitos už 2016 metus (pdf)

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos finansinės ataskaitos už 2016 metų III-ojo ketvirčio atsakaitinį laikotarpį (pdf)  

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos finansinės ataskaitos už 2016 metų II-ojo ketvirčio atsakaitinį laikotarpį (pdf)

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos finansinės ataskaitos už 2016 metų I-ojo ketvirčio atsakaitinį laikotarpį (pdf)

Lietuvos kriminalinės policijos biuro finansinės ataskaitos už 2016 metų I-ojo ketvirčio atsakaitinį laikotarpį (pdf)


2015 METAI

Lietuvos kriminalinės policijos biuro finansinės ataskaitos už 2015 metus (pdf)

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos konsoliduotųjų metinių finansinių ataskaitų rinkinys už metus, pasibaigusius 2015 m. gruodžio 31 d. (pdf)

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos finansinės ataskaitos už 2015 metų ataskaitinį laikotarpį (pdf)

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos finansinės ataskaitos už 2015 metų III-ojo ketvirčio atsakaitinį laikotarpį (pdf)

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos finansinės ataskaitos už 2015 metų II-ojo ketvirčio atsakaitinį laikotarpį (pdf)

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos finansinės ataskaitos už 2015 metų I-ojo ketvirčio atsakaitinį laikotarpį (pdf

2014 METAI 

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos konsoliduotųjų metinių finansinių ataskaitų rinkinys už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. (pdf)

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos finansinės ataskaitos už 2014 metų ataskaitinį laikotarpį (pdf)

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos finansinės ataskaitos už 2014 metų III-ojo ketvirčio atsakaitinį laikotarpį (pdf)

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos finansinės ataskaitos už 2014 metų II-ojo ketvirčio atsakaitinį laikotarpį (pdf)

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos finansinės ataskaitos už 2014 metų I-ojo ketvirčio atsakaitinį laikotarpį (pdf)

2013 METAI 

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos konsoliduotųjų metinių finansinių ataskaitų rinkinys už metus, pasibaigusius 2013 m. gruodžio 31 d. (pdf)

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos finansinės ataskaitos už 2013 metų ataskaitinį laikotarpį (pdf)

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos finansinės ataskaitos už 2013 metų III-ojo ketvirčio atsakaitinį laikotarpį (pdf)

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos finansinės ataskaitos už 2013 metų II-ojo ketvirčio atsakaitinį laikotarpį (pdf)

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos finansinės ataskaitos už 2013 metų I-ojo ketvirčio atsakaitinį laikotarpį (pdf)

2012 METAI

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos konsoliduotųjų metinių finansinių ataskaitų rinkinys už metus, pasibaigus 2012 m. guodžio 31 d. (pdf)

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos finansinės ataskaitos už 2012 metų ataskaitinį laikotarpį (pdf)

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos finansinės ataskaitos už 2012 metų III-ojo ketvirčio ataskaitinį laikotarpį (pdf)

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos finansinės ataskaitos už 2012 metų II-ojo ketvirčio ataskaitinį laikotarpį (pdf)

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos finansinės ataskaitos už 2012 metų I-ojo ketvirčio atsakaitinį laikotarpį (pdf)

2011 METAI

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinys už metus, pasibaigusius 2011 m. gruodžio 31 d. (pdf)

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos metinės finansinės ataskaitos už metus, pasibaigusius 2011 m. gruodžio 31 d. (pdf)

Finansinės būklės ataskaita pagal 2011 m. rugsėjo 30 d. duomenis (pdf)

Finansinės būklės ataskaita pagal 2011 m. birželio 31 d. duomenis (pdf)

Finansinės būklės ataskaita pagal 2011 m. kovo 31 d. duomenis (pdf)

2010 METAI

Įsipareigojimų, atsirandančių iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kito turto perdavimo sutarčių, pastabos 1 (pdf)
Perėjimas nuo anksčiau taikytos apskaitos politikosprie VSAFAS: Biudžetinės įstaigos (pdf)
Informacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos sąnaudos (pdf)
Informacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos pinigų srautai (pdf)
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (pdf)
Būsimosios pagrindinės nuomos įmokos, numatomos gauti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis, pagal laikotarpius (pdf)
Turto, atsirandančio iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų perdavimo sutarčių,pastabos 1 (pdf)
Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas (pdf)
Atidėjiniai pagal jų panaudojimo laiką (pdf)
Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas (pdf)
Kitos pajamos (pdf)
Atidėjiniai pagal jų paskirtį (pdf)
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos (pdf)
Veiklos rezultatų ataskaita (pdf)
Finansinės būklės ataskaita (pdf)
Po vienerių metų gautinos sumos pagal grąžinimo laikotarpius ir jų einamųjų metų dalis (pdf)
Grynojo turto pokyčių ataskaita (pdf)
Pinigų srautų ataskaita (pdf)
Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (pdf)
Apskaitos politika (pdf)
Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (pdf)
Nematerialiojo turto pastabos 1 (pdf)
Ilgalaikio materialiojo turto pastabos 1 (pdf)
Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą (pdf)
Biologinio turto, įvertinto įsigijimo savikaina arba normatyvinėmis kainomis, vertės pasikeitimas (pdf)
Informacija apie išankstinius apmokėjimus (pdf)
Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus (pdf)
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (pdf)
Finansavimo sumų likučiai (pdf)
Finansinės nuomos paslaugos gavėjo įsipareigojimai pagal laikotarpius (pdf)
Ilgalaikiai finansinės nuomos įsipareigojimai ir jų einamųjų metų dalis (pdf)
Būsimosios pagrindinės nuomos įmokos, kurias numatoma sumokėti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis (pdf)

Aktualijos

 

 

 

 

 

 


Šiuo numeriu teikiama informacija su migracija (pasai, asmens tapatybės kortelės, užsieniečių teisinė padėtis Lietuvoje) ir licencijavimu (leidimai laikyti (nešiotis) ginklus fiziniams asmenims, apsaugos darbuotojų pažymėjimai ir kt.) susijusiais klausimais.

Virtualus turas apie Lietuvos policiją
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biudžetinė įstaiga
Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 271 9731, faks. (8 5) 271 9978
El. paštas info@policija.lt
PVM mokėtojo kodas Nr. LT100005428413 Duomenys apie Policijos departamentą prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188785847
Informacija atnaujinta: 2017-07-07