Į pradžią
Paieška
Svetainės medis
Rašyti laišką
Spausdinimo versija
Į titulinį
Ginti. Saugoti. Padėti.

Terorizmas

2014 m. liepos 22 d. Tarybos sprendimas 2014/483/BUSP, kuriuo atnaujinamas ir iš dalies keičiamas asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu 2, 3 ir 4 straipsniai, sąrašas ir panaikinamas Sprendimas 2014/72/BUSP

2014 m. liepos 22 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 790/2014, kuriuo įgyvendinama Reglamento (EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu, 2 straipsnio 3 dalis ir kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 125/2014

2014 m. gegužės 19 d. Pirmininkaujančios šalies dokumenas "Revised EU Strategy for Combating Radicalisation and Recruitment to Terrorism"

2010 m. liepos 13 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl finansinių mokėjimų pranešimų duomenų tvarkymo ir perdavimo iš Europos Sąjungos į Jungtines Valstijas Terorizmo finansavimo sekimo programos tikslais sudarymo (2010/412/ES)

2008 m. lapkričio 28 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/919/TVR, iš dalies keičiantis Pamatinį sprendimą 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu

2007 m. birželio 12 d. Tarybos rekomendacija 2007/562/EB dėl dalinimosi informacija apie teroristų vykdomus pagrobimus

2006 m. gruodžio 23 d. EESRK nuomonė 2006/C318/26 dėl pilietinės visuomenės dalyvavimo kovoje su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu

2005 m. lapkričio 30 d. Kovos su terorizmu strategija 

2005 m. lapkričio 29 d. Komisijos komunikatas dėl Teroristinių išpuolių prevencijos, parengties jiems ir reagavimo

2005 m. spalio 13 d. Regionų komiteto nuomonė 2006/C81/01 dėl komunikatų Teroristinių išpuolių prevencija, parengtis joms ir reagavimas

2005 m. birželio 7 d. Europos Parlamento Rekomendacija 2005/2046(INI) Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai dėl keitimosi informacija ir bendradarbiavimo nusikaltimų, susijusių su terorizmu, srityje

2005 m. vasario 24 d. Tarybos sprendimas 2005/211/TVR dėl Šengeno informacinės sistemos kai kurių naujų funkcijų nustatymo, įskaitant kovos su terorizmu srityje

2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos Sprendimas 2003/48/TVR dėl policijos ir teismų bendradarbiavimo kovojant su terorizmu konkrečių priemonių įgyvendinimo pagal Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP 4 straipsnį

2002 m. lapkričio 28 d. Tarybos sprendimas 2002/996/TVR nustatantis nacionalinės teisės nuostatų dėl kovos su terorizmu ir jų įgyvendinimo įvertinimo mechanizmą

2001 m. gruodžio 27 d. Tarybos bendroji pozicija 2001/930/CFSP dėl kovos su terorizmu

2001 m. gruodžio 27 d. Tarybos reglamentas 2580/2001/EB dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu

1977 m. sausio 27 d. Europos konvencija dėl kovos su terorizmu (Europos Taryba)

 

Aktualijos

 

 

 

 

 

 


Šiuo numeriu teikiama informacija su migracija (pasai, asmens tapatybės kortelės, užsieniečių teisinė padėtis Lietuvoje) ir licencijavimu (leidimai laikyti (nešiotis) ginklus fiziniams asmenims, apsaugos darbuotojų pažymėjimai ir kt.) susijusiais klausimais.

Virtualus turas apie Lietuvos policiją
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biudžetinė įstaiga
Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 271 9731, faks. (8 5) 271 9978
El. paštas info@policija.lt
PVM mokėtojo kodas Nr. LT100005428413 Duomenys apie Policijos departamentą prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188785847
Informacija atnaujinta: 2016-12-22