Į pradžią
Paieška
Svetainės medis
Rašyti laišką
Spausdinimo versija
Į titulinį
Ginti. Saugoti. Padėti.

Radijo ryšys

2013/752/ES: 2013 m. gruodžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2006/771/EB dėl suderinto radijo spektro naudojimo mažojo nuotolio įrenginiuose ir panaikinamas Sprendimas 2005/928/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 8776)

2013/638/ES: 2013 m. rugpjūčio 12 d. Komisijos sprendimas dėl esminių reikalavimų jūrų radijo ryšio įrenginiams, kurie skirti naudoti laivuose, kuriems netaikoma SOLAS, ir Globalinėje jūrų avarinio ryšio ir saugos sistemoje (GMDSS) (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 5185)

2013/195/ES: 2013 m. balandžio 23 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo nustatomos praktinės sąlygos, vienodi formatai ir metodika, susiję su radijo spektro aprašu, nustatytu Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 243/2012/ES, kuriuo nustatoma daugiametė radijo spektro politikos programa (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 2235)

2009 m. gruodžio 16 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2002/622/EB dėl Radijo spektro politikos grupės įsteigimo

2007 m. rugsėjo 25 d. Komisijos komunikatas 2007/C225/02 dėl direktyvos 1999/5/EEB dėl radijo ryšio įrenginių įgyvendinimo

2007 m. liepos 12 d. EESRK nuomonė 2007/C256/13 dėl radijo dažnio atpažinimo

2007 m. birželio 28 d. Komisijos sprendimas 2007/467/EB dėl radijo dažnių atpažinimo technologijos ekspertų grupės sudarymo

2007 m. vasario 21 d. Komisijos sprendimas 2007/131/EB dėl radijo spektro, skirto įrenginiams, pagrįstiems ultraplačiajuoste ryšio technologija suderinto naudojimo Bendrijoje

2007 m. kovo 15 d. Komisijos komunikatas dėl Radijo dažnių atpažinimo Europoje politikos sistemos formavimo veiksmų

2007 m. gegužės 16 d. Komisijos sprendimas 2007/344/EB dėl suderintų galimybių gauti informaciją apie radijo spektro naudojimą Bendrijoje

2005 m. balandžio 6 d. Komisijos rekomendacija 2005/292/EB dėl plačiajuosčio elektroninio ryšio elektros perdavimo linijomis

2004 m. liepos 2 d. Komisijos komunikatas dėl plačiajuosčio mobilaus ryšio apsaugos

2002 m. kovo 7 d. Europos parlamento ir Tarybos sprendimas 676/2002/EB dėl radijo spektro politikos teisinio reguliavimo pagrindų Europos Bendrijoje 

1999 m. liepos 7 d. Komisijos sprendimas 1999/497/EEB dėl bendrojo techninio reglamento, skirto SPBR galiniams įrenginiams

1999 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/5/EB dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių bei abipusio jų atitikties pripažinimo

Aktualijos

 

 

 

 

 

 


Šiuo metu informacija teikiama šiais klausimais:
1) migracija (pasai, asmens tapatybės kortelės, užsieniečių teisinė padėtis Lietuvoje);
2) licencijavimas (leidimai laikyti (nešiotis) ginklus fiziniams asmenims, apsaugos darbuotojų pažymėjimai ir kt.);
3) kaip tapti policijos pareigūnu (stojimas į Lietuvos policijos mokyklą ir Mykolo Romerio universitetą).

Virtualus turas apie Lietuvos policiją
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biudžetinė įstaiga
Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 271 9731, faks. (8 5) 271 9978
El. paštas info@policija.lt
PVM mokėtojo kodas Nr. LT100005428413 Duomenys apie Policijos departamentą prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188785847
Informacija atnaujinta: 2016-12-22