Į pradžią
Paieška
Svetainės medis
Rašyti laišką
Spausdinimo versija
Į titulinį
Ginti. Saugoti. Padėti.

Narkotikai

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1258/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) Tekstas svarbus EEE

2013 m. spalio 22 d. Tarybos išvadų dėl narkotikų pasiūlos stebėsenos gerinimo Europos Sąjungoje projektas

2013/129/ES: 2013 m. kovo 7 d. Tarybos sprendimas dėl 4-metilamfetamino kontrolės priemonių

2011 m. kovo 7 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 225/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1277/2005, nustatantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 111/2005, nustatančio prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, įgyvendinimo taisykles 

2010 m. birželio 9 d. Tarybos išvados dėl aerodromų ir mažų, vidutinio dydžio bei lengvųjų orlaivių, kurie gali būti naudojami prekybai narkotikais, keliamos grėsmės įvertinimo 

2010 m. balandžio 16 d. Veiksmų planas dėl strateginių ir suderintų veiksmų, siekiant pagerinti bendradarbiavimą kovos su Vakarų Afrikoje kylančiu organizuotu nusikalstamumu, ypač su prekyba narkotikais, srityje  

2010 m. vasario 17 d. Tarybos išvados dėl informacijos apie narkotikus rinkimo sistemų  

2009 lapkričio 30 d. Tarybos išvados dėl Europos narkotikų kriminalistinio profiliavimo sistemos 

2009 lapkričio 30 d. Tarybos išvados dėl kovos su prekyba narkotikais Vakarų Afrikoje stiprinimo

2009 m. balandžio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 297/2009, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1277/2005, nustatantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 111/2005, nustatančio prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, įgyvendinimo taisykles 

2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimas 2009/166/EB dėl Europos bendrijos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl narkotinių medžiagų pirmtakų ir cheminių medžiagų, dažnai naudojamų neteisėtai narkotikų ar psichotropinių medžiagų gamybai, pasirašymo ir sudarymo 

2008 m. kovo 3 d. Tarybos sprendimas 2008/206/TVR dėl 1-benzilpiperazino (BZP) apibrėžimo kaip naujos psichoaktyviosios medžiagos, dėl kurios turi būti taikomos kontrolės priemonės ir baudžiamosios nuostatos  

2007 m. liepos 17 d. Komisijos pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl BZP apibrėžimo kaip naujo sintetinio narkotiko  

2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 1920/2006/EB dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (nauja redakcija)  

2004 m. spalio 25 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2004/757/TVR nustatantis būtiniausias nuostatas dėl nusikalstamų veikų sudėties požymių ir bausmių neteisėtos prekybos narkotikais srityje  

2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimas 2003/847/TVR dėl naujų sintetinių narkotikų 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 ir TMA-2 kontrolės priemonių ir baudžiamųjų sankcijų  

2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimas 2002/188/TVR dėl kontrolės priemonės ir baudžiamųjų sankcijų dėl naujo sintetinio narkotiko PMMA  

2001 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimas dėl kontroliuojamų medžiagų pavyzdžių perdavimo

1999 m. rugsėjo 13 d. Tarybos sprendimas 1999/615/TVR apibrėžiantis 4-MTA kaip naują sintetinį narkotiką

1998 m. gruodžio 11 d. Europos Bendrijos ir Čilės Respublikos susitarimas dėl prekursorių ir cheminių medžiagų

1997 m. gegužės 28 d. Europos Bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimas dėl prekursorių ir cheminių medžiagų

 

Kiti dokumentai:

ES narkotikų strategija 2013-2020 m.

2013-2016 m. ES kovos su narkotikais veiksmų planas

2014-2020 m. ES ir vidurinės Azijos kovos su narkotikais veiksmų planas

 

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (EMCDDA) interneto svetainė  

Aktualijos

 

 

 

 

 

 


Šiuo numeriu teikiama informacija su migracija (pasai, asmens tapatybės kortelės, užsieniečių teisinė padėtis Lietuvoje) ir licencijavimu (leidimai laikyti (nešiotis) ginklus fiziniams asmenims, apsaugos darbuotojų pažymėjimai ir kt.) susijusiais klausimais.

Virtualus turas apie Lietuvos policiją
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biudžetinė įstaiga
Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 271 9731, faks. (8 5) 271 9978
El. paštas info@policija.lt
PVM mokėtojo kodas Nr. LT100005428413 Duomenys apie Policijos departamentą prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188785847
Informacija atnaujinta: 2015-12-22