Į pradžią
Paieška
Svetainės medis
Rašyti laišką
Spausdinimo versija
Į titulinį
Ginti. Saugoti. Padėti.

Ginklai ir sprogmenys

2014 m. kovo 10 d. Tarybos sprendimas 2014/129/BUSP dėl Europos ginklų neplatinimo nepriklausomų mokslinių institutų tinklo remiant ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategijos įgyvendinimą, veiklos skatinimo

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Nr. 2014/28/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su civiliniam naudojimui skirtų sprogmenų tiekimu rinkai ir priežiūra, nuostatų suderinimo (nauja redakcija)  

2013 m. gruodžio 9 d. Tarybos sprendimas 2013/730/BUSP dėl paramos SEESAC nusiginklavimo ir ginklų kontrolės veiklai Pietryčių Europoje pagal ES kovos su neteisėtu šaulių ir lengvųjų ginklų (ŠLG) bei jų šaudmenų kaupimu ir prekyba jais strategiją 

2013 m. lapkričio 25 d. Tarybos sprendimas 2013/698/BUSP, kuriuo remiamas visuotinis ataskaitų dėl neteisėtų šaulių ir lengvųjų ginklų bei kitų neteisėtų įprastinių ginklų ir šaudmenų teikimo mechanizmas siekiant sumažinti neteisėtos prekybos jais riziką

2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir tarybos reglamentas (ES) Nr. 98/2013 dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo  

2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 258/2012, kuriuo įgyvendinamas Jungtinių Tautų protokolo prieš neteisėtą šaunamųjų ginklų, jų dalių ir komponentų bei šaudmenų gamybą ir prekybą jais, papildančio Jungtinių Tautų Konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą (JT šaunamųjų ginklų protokolas), 10 straipsnis ir nustatoma šaunamųjų ginklų, jų dalių ir komponentų bei šaudmenų eksporto leidimų sistema, importo ir tranzito priemonės

2010 m. gruodžio 13 d. Tarybos sprendimas 2010/799/BUSP, kuriuo remiamas pasitikėjimo stiprinimo procesas siekiant sukurti Artimųjų Rytų zoną be masinio naikinimo ginklų bei jų siuntimo į taikinį priemonių įgyvendinant ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją

2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas 2010/430/BUSP dėl Europos ginklų neplatinimo nepriklausomų mokslinių institutų tinklo sukūrimo remiant ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategijos įgyvendinimą

2010 m. kovo 11 d. Tarybos sprendimas 2010/179/BUSP dėl paramos SEESAC ginklų kontrolės veiklai Vakarų Balkanuose pagal ES kovos su neteisėtu šaulių ir lengvųjų ginklų bei jų šaudmenų kaupimu ir prekyba jais strategiją

2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/51/EB iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 91/477/EEB dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės 

2007 m. liepos 23 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2007/528/BUSP dėl paramos Konvencijai dėl tam tikrų įprastinių ginklų naudojimo uždraudimo ar apribojimo  

2007 m. birželio 28 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2007/468/BUSP dėl paramos Visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo sutarties organizacijos veiklai  

2007 m. kovo 19 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2007/185/BUSP dėl paramos Cheminio ginklo uždraudimo organizacijos (OPCW) veiksmams įgyvendinant ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją

2007 m. kovo 19 d. Tarybos priimtas Europos Sąjungos bendrasis karinės įrangos sąrašas 2007/197/BUSP

2006 m. gruodžio 11 d. Tarybos sprendimas 2006/1000/BUSP dėl Bendrųjų veiksmų 2002/589/BUSP įgyvendinimo, siekiant ES indėlio kovoje su šaulių ir lengvųjų ginklų destabilizuojančiu kaupimu ir plitimu Lotynų Amerikoje ir Karibų jūros šalyse  

2006 m. rugsėjo 15 d. Tarybos bendroji pozicija 2006/625/BUSP dėl draudimo parduoti ar tiekti ginklus ir susijusius reikmenis bei teikti susijusias paslaugas subjektams ar asmenims Libane pagal JTST rezoliuciją Nr. 1701 (2006)

2006 m. birželio 12 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2006/419/BUSP, kuriais remiamas JT Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1540 (2004) įgyvendinimas  

2006 m. vasario 27 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2006/C57/01 dėl ES veiksmų plano dėl biologinio ir toksinio ginklo

2006 m. sausio 23 d. Tarybos bendroji pozicija 2006/29/BUSP panaikinanti Bendrąją poziciją 96/184/BUSP dėl ginklų eksporto į buvusią Jugoslaviją 

2005 m. lapkričio 29 d. Tarybos sprendimas 2005/852/BUSP dėl šaulių ir lengvųjų ginklų bei jų amunicijos Ukrainoje sunaikinimo  

2004 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas 2004/833/BUSP, įgyvendinantis Bendruosius veiksmus 2002/589/BUSP dėl ES indėlio atsižvelgiant į VAVEB moratoriumą dėl šaulių ir lengvųjų ginklų  

2004 m. lapkričio 22 d. Tarybos sprendimas 2004/791/BUSP, keičiantis Sprendimą 2002/842/BUSP dėl Bendrųjų veiksmų 2002/589/BUSP siekiant, kad ES prisidėtų prie kovos su šaulių ir lengvųjų ginklų destabilizuojančiu kaupimu ir plitimu pietryčių Europoje 

2003 m. lapkričio 17 d. Tarybos bendroji pozicija 2003/805/BUSP dėl daugiašalių susitarimų masinio naikinimo ginklų ir pristatymo priemonių neplatinimo srityje universalaus taikymo ir susitiprinimo  

1991 m. birželio 18 d. Tarybos direktyva 91/477/EEB dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės

Aktualijos

 

 

 

 

 

 


Šiuo metu informacija teikiama šiais klausimais:
1) migracija (pasai, asmens tapatybės kortelės, užsieniečių teisinė padėtis Lietuvoje);
2) licencijavimas (leidimai laikyti (nešiotis) ginklus fiziniams asmenims, apsaugos darbuotojų pažymėjimai ir kt.);
3) kaip tapti policijos pareigūnu (stojimas į Lietuvos policijos mokyklą ir Mykolo Romerio universitetą).

Virtualus turas apie Lietuvos policiją
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biudžetinė įstaiga
Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 271 9731, faks. (8 5) 271 9978
El. paštas info@policija.lt
PVM mokėtojo kodas Nr. LT100005428413 Duomenys apie Policijos departamentą prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188785847
Informacija atnaujinta: 2016-12-22