Į pradžią
Paieška
Svetainės medis
Rašyti laišką
Spausdinimo versija
Į titulinį
Ginti. Saugoti. Padėti.

Apsikeitimas informacija

2014 m. gegužės 6 d. Teisingumo Teismo sprendimas „Ieškinys dėl panaikinimo - Direktyva 2011/82/ES - Keitimasis informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus - Teisinio pagrindo pasirinkimas - SESV 87 straipsnio 2 dalies a punktas - SESV 91 straipsnis - Direktyvos padarinių palikimas galioti panaikinimo atveju“

2013 m. lapkričio 8 d. Nacionalinių ryšių palaikymo punktų, skirtų kovai su tarpvalstybinio pobūdžio nusikaltimais, susijusiais su transporto priemonėmis, sąrašas

2012 m. gruodžio 7 d. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai „Bendradarbiavimo teisėsaugos srityje stiprinimas ES. Europos keitimosi informacija modelis (EKIM)“ 

2010 m. gruodžio 17 d. patikslinta 2006 m. gruodžio 18 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2006/960/TVR dėl keitimosi informacija ir žvalgybos informacija tarp Europos Sąjungos valstybių narių teisėsaugos institucijų supaprastinimo gairių redakcija  

2010 m. birželio 1 d. Susitarimas tarp Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos Vyriausybės dėl įslaptintos informacijos apsaugos

2009 m. lapkričio 17 d. Tarybos sprendimas dėl Rusijos Federacijos Vyriausybės ir Europos Sąjungos susitarimo dėl įslaptintos informacijos apsaugos sudarymo 

2008 m. birželio 24 d. Tarybos sprendimas 2008/568/BUSP dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl keitimosi įslaptinta informacija saugumo procedūrų sudarymo

2007 m. birželio 12 d. Tarybos rekomendacija 2007/562/EB dėl dalinimosi informacija  

2007 m. liepos 23 d. Tarybos sprendimas 2007/551/BUSP/TVR dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl oro vežėjų atliekamo keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų tvarkymo ir perdavimo Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamentui (DHS) (2007 PNR Susitarimas) pasirašymo Europos Sąjungos vardu

2007 m. balandžio 30 d. Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimas dėl įslaptintos informacijos saugumo  

2007 m. balandžio 23 d. Tarybos sprendimas 2007/274/TVR dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybės susitarimo dėl įslaptintos informacijos saugumo sudarymo

2006 m. gruodžio 18 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2006/960/TVR dėl keitimosi informacija ir žvalgybos informacija supaprastinimo

2006 m. birželio 7 d. Europos Parlamento rekomendacija Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai dėl keitimosi informacija ir bendradarbiavimo nusikaltimų, susijųsių su terorizmu srityje (2005/2046(INI))

2006 m. spalio 5 d. Tarybos sprendimas 2006/688/EB dėl tarpusavio keitimosi informacija, susijusia su valstybių narių priemonėmis prieglobsčio ir imigracijos srityse, mechanizmo nustatymo

2006 m. gegužės 29 d. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonė 2006/C313/12 dėl pasiūlymo dėl Tarybos pamatinio sprendimo dėl valstybių narių keitimosi informacija iš nuosprendžių registro organizavimo ir turinio

2006 m. vasario 28 d. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonė 2006/C116/04 dėl pasiūlymo dėl Tarybos pamatinio sprendimo dėl keitimosi informacija pagal prieinamumo principą

2005 m. gruodžio 19 d. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonė 2006/C47/12 dėl pasiūlymo dėl Tarybos pamatinio sprendimo dėl asmens duomenų, tvarkomų policijos ir teismų bendradarbiavimo baudžiamosios bylose kontekste, apsaugos  

2005 m. lapkričio 21 d. Tarybos sprendimas 2006/467/BUSP, dėl Europos Sąjungos ir Islandijos Respublikos susitarimo dėl keitimosi įslaptinta informacija saugumo procedūrų sudarymo

2005 m. lapkričio 21 d. Tarybos sprendimas 2005/876/TVR dėl keitimosi informacija apie teistumą

2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimas 2005/671/TVR dėl keitimosi informacija ir bendradarbiavimo teroristinių nusikaltimų srityje 

2005 m. birželio 13 d. Tarybos sprendimas 2005/481/BUSP, dėl Europos Sąjungos ir Ukrainos susitarimo dėl keitimosi įslaptinta informacija saugumo procedūrų sudarymo

2005 m. gegužės 10 d. Tarybos sprendimas 2005/387/TVR dėl keitimosi informacija apie naujas psichoaktyvias medžiagas, jų rizikos įvertinimo ir kontrolės

2005 m. balandžio 13 d. Susitarimas tarp Europos Sąjungos ir Buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos dėl keitimosi įslaptinta informacija saugumo procedūrų  

2005 m. sausio 24 d. Tarybos Bendroji Pozicija 2005/69/TVR, dėl keitimosi tam tikrais duomenimis su Interpolu

2005 m. sausio 13 d. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonė 2005/C58/03 dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl keitimosi informacija iš nuosprendžių registro  

2004 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas 2004/731/EB, dėl Europos Sąjungos ir Bosnijos ir Hercegovinos susitarimo dėl keitimosi įslaptinta informacija saugumo procedūrų sudarymo 

2004 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas 2004/843/BUSP, dėl Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimo dėl keitimosi įslaptinta informacija saugumo procedūrų sudarymo

2004 m. birželio 16 d. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai dėl geresnių sąlygų teisėsaugos institucijoms gauti informaciją sudarymo

2000 m. spalio 17 d. Tarybos sprendimas 2000/642/TVR dėl finansinės žvagybos padalinių bendradarbiavimo susitarimų dėl keitimosi informacija

2000 m. kovo 27 d. Tarybos sprendimas dėl geresnio keitimosi informacija kovojant su suklastotais kelionės dokumentais

1999 m. kovo 12 d. Tarybos aktas 1999/C88/01 dėl asmens duomenų perdavimo

1997 m. birželio 16 d. Bendrieji veiksmai Tarybos priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, dėl keitimosi informacija apie naujus sintetinius narkotikus, jų pavojų įvertinimo ir kontrolės

1997 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimas 97/340/TVR dėl keitimosi informacija apie paramą savanoriškai grįžtantiems į tėvynę trečiųjų šalių piliečiams

Aktualijos

 

 

 

 

 

 


Šiuo numeriu teikiama informacija su migracija (pasai, asmens tapatybės kortelės, užsieniečių teisinė padėtis Lietuvoje) ir licencijavimu (leidimai laikyti (nešiotis) ginklus fiziniams asmenims, apsaugos darbuotojų pažymėjimai ir kt.) susijusiais klausimais.

Virtualus turas apie Lietuvos policiją
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biudžetinė įstaiga
Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 271 9731, faks. (8 5) 271 9978
El. paštas info@policija.lt
PVM mokėtojo kodas Nr. LT100005428413 Duomenys apie Policijos departamentą prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188785847
Informacija atnaujinta: 2015-12-22