Į pradžią
Paieška
Svetainės medis
Rašyti laišką
Spausdinimo versija
Į titulinį
Ginti. Saugoti. Padėti.

INTERPOL

Tarptautinė kriminalinės policijos organizacija (Interpolas, ICPO) - didžiausia policijos tarptautinė organizacija pasaulyje. Interpolas įkurtas 1923 m. Šiuo metu vienija 190 valstybių narių.

Interpolo struktūra 


 • Generalinė Asamblėja - tai Interpolo aukščiausias valdymo organas, kuris susitinka kasmet. Jį sudaro kiekvienos valstybės narės paskirti atstovai. Asamblėja priima visus svarbiausius sprendimus, susijusius su organizacijos politika, darbo metodais, finansais, veikla bei programomis.
 • Vykdomasis komitetas - sudaro 13 narių, kuriuos išrenka Generalinė Asamblėja, taip pat prezidentas, 3 viceprezidentai bei 9 atstovai, atstovaujantys 4 regionus. Interpolo prezidentą 4 metams renka Generalinė Asamblėja. Prezidentas pirmininkauja Generalinės Asamblėjos ir Vykdomojo komiteto susitikimams. Šiuo metu (2004-2008 m.) šias pareigas eina Pietų Afrikos atstovas p. Jackie Selebi.
 • Generalinis Sekretoriatas - įsikūręs Lione (Prancūzija). Jis veikia 24 valandas per parą, 365 dienas per metus. Pareigūnai iš daugiau nei 80 šalių dirba kartu ir bendrauja viena iš 4 organizacijos kalbų: arabų, anglų, prancūzų ir ispanų. Sekretoriatas turi 6 regioninius padalinius (Argentina, C ôte d'Ivoire, Salvadoras, Kenija, Tailandas ir Zimbabvė) ir ryšių biurą JAV, Niujorke.

Generalinio Sekretoriato struktūra


 

2012. m. spalio mėn. vykusioje Generalinėje Asamblėjoje Romoje (Italija) Vykdomojo komiteto vadove Interpolo prezidente buvo išrinkta pirmoji moteris - Prancūzijos atstovė p. Mireille BalestrazziInterpolo Generaliniam Sekretoriatui vadovauja Generalinis Sekretorius. Generalinio Sekretoriaus pareigas eina JAV atstovas Ronald K. Noble. Vadovaujant p. Noble, Interpolas pertvarkė savo veiklą pagal tris pagrindines funkcijas, taip pat pertvarkė technologijas ir suaktyvino duomenų bazes bei operatyvinę policijos pagalbą.

Taip pat, vadovaujant p. Noble, Interpolas sukūrė ir paleido pasaulyje pirmą ir vienintelę policijos komunikacinę sistemą, vadinamą I-24/7, kuri suteikia galimybę policijos įstaigoms 190 valstybių akimirksniu keistis informacija ir prisijungti prie Interpolo duomenų bazių.

Vadovaujant p. Noble, Interpolas sukūrė Valdymo ir koordinavimo centrą, veikiantį visą laiką visomis 4 Interpolo kalbomis, kurio tikslas - būti pirmuoju kontaktiniu punktu visoms valstybėms narėms, kurios nukentėjo nuo teroristinių išpuolių ar kitų krizių. Tai vienintelis operacijų centras pasaulyje per kurį bet kuris pareigūnas bet kurioje šalyje gali užmegzti ryšius su pasaulio teisėsaugos bendruomene, siekdamas gauti informaciją ar kitokią pagalbą atliekamiems tyrimams. 

 • Nacionaliniai centriniai biurai - kiekviena Interpolo valstybė narė turi Nacionalinį centrinį biurą (NCB), kuriame dirba šalių teisėsaugos pareigūnai. Tai kontaktiniai punktai su Generaliniu Sekretoriatu, regioniniais pareigūnais ir kitomis valstybėmis narėmis prašant pagalbos dėl atliekamų tyrimų ir pabėgusių asmenų buvimo ir sulaikymo.
 • Patarėjai - tai ekspertai, turintys patariamąsias funkcijas, kuriuos paskiria Vykdomasis komitetas ir pritaria Generalinė Asamblėja.

LIETUVA IR INTERPOLAS

1991 m.
Urugvajuje, Punta dėl Este, vyko 60-oji Interpolo Generalinės Asamblėjos sesija. Šios sesijos metu Lietuvos Respublikos Vyriausybės deleguotas atstovas pateikė prašymą priimti Lietuvą į Interpolą. Prašymas buvo patenkintas ir Lietuva tapo Interpolo nare.

Po įstojimo pradėtas formuoti Interpolo nacionalinis biuras, kuris turėjo užtikrinti bendradarbiavimą su Interpolo Generaliniu Sekretoriatu ir kitų valstybių, organizacijos narių, nacionaliniais biurais. 1991 m. lapkričio 30 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 509 "Dėl Interpolo Lietuvos nacionalinio biuro įsteigimo" oficialiai įkurtas Interpolo Lietuvos nacionalinis biuras ir reformuotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 1521 "Dėl Interpolo Lietuvos nacionalinio biuro".

Nuo 2001 m. rugsėjo 1 d. Interpolo Lietuvos nacionalinis skyrius yra Lietuvos kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdybos sudėtyje (kurioje taip pat įkurti Europolo, SIRENE nacionalinis skyrius ir Komunikacinis centras, veikiantis 24 valandas per parą).

Interpolo Lietuvos nacionalinio skyriaus struktūra: 

 • Organizuoto nusikalstamumo ir narkotikų kontrolės grupė;
 • Turtinių nusikaltimų grupė;
 • Ekonominių nusikaltimų grupė;
 • Paieškos grupė;
 • Informacinės sistemos grupė.

Interpolo nacionalinio skyriaus pareigūnai:

 • skelbia tarptautinę asmenų paiešką;
 • organizuoja ekstradicijas bei asmenų perdavimus pagal Europos arešto orderius;
 • tikrina asmenis, įtariamus padarius nusikaltimus užsienyje ar užsieniečius padariusius nusikaltimus LR, nustato tokių asmenų buvimo vietą užsienyje;
 • perduoda įspėjamuosius pranešimus apie asmenis, galinčius įvykdyti nusikaltimus užsienyje;
 • perduoda informaciją apie neatpažintus lavonus;
 • tikrina užsienio bendroves, įtariant jas įvykdžius nusikaltimą;
 • perduoda informaciją apie tarptautinę nusikalstamą įvairių firmų veiklą;
 • tikrina informaciją, susijusią su padirbtais pinigais, sukčiavimais, vagystėmis;
 • tikrina informaciją, susijusią su pinigų plovimo atvejais;
 • tikrina informaciją apie narkotinių medžiagų ar kitų pavojingų medžiagų gabenimą;
 • tikrina numerinius daiktus/meno dirbinius ir nustatinėja jų priklausomybę.

I-24/7 ryšio sistema ir Lietuva

Interpolo Lietuvos nacionalinis skyrius yra prisijungęs prie I-24/7 ryšio sistemos  ,,on-line" režimu, kuri suteikia galimybę keistis/tikrinti informaciją Interpolo Generalinio Sekretoriato duomenų bazėse dėl vogtų transporto priemonių, ieškomų/nepageidaujamų/dingusių be žinios asmenų, vogtų dokumentų ir jų blankų, pavogtų/padirbtų mokėjimo kortelių, DNR/pirštų atspaudų.

Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. V-417 ,,Dėl ieškomų objektų duomenų paieškos tikrinimo Interpolo Generalinio Sekretoriato duomenų bazėje instrukcijos patvirtinimo" suteikia galimybę Lietuvos teisėsaugos institucijų pareigūnams tikrinti Interpolo duomenų bazėse ,,on-line" režimu be tiesioginio Interpolo Lietuvos nacionalinio skyriaus įsikišimo. Šiuo metu tokių nutolusių vartotojų Lietuvoje yra daugiau nei 200. 

Interpolo Generalinio Sekretoriato (ASF-SV) duomenų baze tiesiogiai naudojasi:

 • Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie VRM;
 • Valstybės saugumo departamentas;
 • Vadovybės apsaugos departamentas prie VRM;
 • Muitinės departamentas prie FM;
 • Migracijos departamentas prie VRM;
 • Teritoriniai policijos komisariatai;
 • Lietuvos kriminalinės policijos biuro Nusikaltimų tyrimo vyriausioji valdyba (dėl vogtų meno dirbinių).

Atitinkamai nuo 1997 ir 2003 metų Interpolo Lietuvos nacionalinis skyrius teikia informaciją Interpolo Generalinio Sekretoriato duomenų bazei apie pagrobtus automobilius bei pagrobtus kelionės dokumentus. Duomenis į Interpolo Generalinio Sekretoriato pavogtų/pamestų kelionės dokumentų duomenų bazę (SLTD) Lietuva automatizuotai pradėjo teikti viena pirmųjų. Naudojantis šia duomenų baze, užsienio valstybėse buvo nustatytas didelis kiekis padirbtų lietuviškų pasų ir užskirtas kelias nelegaliai migracijai.

Šiuo metu yra:
sprendžiami klausimai dėl Lietuvos nacionalinių ir Interpolo duomenų bazių integravimo, kas leis Lietuvos teisėsaugos institucijų pareigūnams pasienio kontrolės postuose, tikrinant kelionės dokumentus, matyti ar jie yra galiojantys ne tik Lietuvoje, bet ir duomenis į Interpolo duomenų bazę teikiančiose valstybėse.
derinami klausimai dėl apsikeitimo biometriniais duomenimis (DNR ir pirštų atspaudų) tarp Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimo centro ir Interpolo Generalinio Sekretoriato administruojamų duomenų sistemų.

36-oji Interpolo Europos regioninė konferencija Varnoje (Bulgarija) vyko 2007 m. gegužės 30-birželio 1 d.

2006 m. rugsėjo 19-22 d. Rio de Žaneire (Brazilija) įvykusios 75-osios Interpolo Generalinės Asamblėjos sesijos metu Lietuvos delegacijos vadovas VRM sekretorius S. Liutkevičius Interpolo Generaliniam Sekretoriui p. Ronaldui Nobliui įteikė vidaus reikalų ministro laišką su pasiūlymu 2008 metais surengti kasmetinę Interpolo Europos regioninę konferenciją Vilniuje, Lietuvoje.

36-oje Interpolo Europos regioninėje konferencijoje, kuri vyko 2007 m. gegužės 30 - birželio 1 d. Varnoje, Bulgarijoje, buvo priimtas sprendimas Interpolo Europos valstybių 37-ąją Interpolo Europos regioninės konferenciją surengti 2008 m. gegužės mėnesį Lietuvoje.

INTERPOLO LIETUVOS NACIONALINIO SKYRIAUS VEIKLOS VERTINIMAS

2007 m. balandžio 2-6 d. vyko Interpolo Lietuvos nacionalinio skyriaus veiklos vertinimas, kurį atliko vertintojų grupė, sudaryta iš Baltarusijos, Estijos, Kroatijos Interpolo nacionalinių biurų atstovų bei vieno Interpolo Generalinio Sekretoriato atstovo.

Vertinimo metu buvo vertinama Interpolo Lietuvos nacionalinio biuro struktūra, veiklos efektyvumas bei atitikimas Interpolo biurų veiklos standartams, patvirtintiems 73-iosios Interpolo Generalinės Asamblėjos sesijos, vykusios 2004 m. Kankune (Meksika), metu.

Įvertinus Interpolo Lietuvos nacionalinio skyriaus veiklą buvo apibendrinti geros praktikos pavyzdžiai bei pateiktos rekomendacijos.

Interpolo 2012 m. veiklos ataskaita.

Aktualijos

 

 

 

 

 

 

 
Šiuo numeriu teikiama informacija su migracija susijusiais klausimais - apie pasus, asmens tapatybės korteles, užsieniečių teisinę padėtį Lietuvoje.

Virtualus turas apie Lietuvos policiją
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biudžetinė įstaiga
Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 271 9731, faks. (8 5) 271 9978
El. paštas info@policija.lt
PVM mokėtojo kodas Nr. LT100005428413 Duomenys apie Policijos departamentą prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188785847
Informacija atnaujinta: 2013-11-29