Į pradžią
Paieška
Svetainės medis
Rašyti laišką
Spausdinimo versija
Į titulinį
Ginti. Saugoti. Padėti.

Paso, asmens tapatybės kortelės išdavimas (keitimas) vaikams

Dėl sertifikavimo veiklos perėmimo vykdant Sertifikavimo centro modernizavimo darbus, laikinai nėra techninių galimybių išrašyti asmens tapatybės kortelės skubos tvarka per 1 darbo dieną.

 

Pasui ir (ar) asmens tapatybės kortelei gauti vaikams reikia pateikti:
- vaiko gimimo liudijimą, išduotą Lietuvoje, jeigu piliečiui nebuvo išduoti pasas ar asmens tapatybės kortelė, o jei pasas ar asmens tapatybės kortelė yra keičiami - keičiamą pasą ar asmens tapatybės kortelę;
- jeigu pasas ar asmens tapatybės kortelė išduodama skubos tvarka - sumokėtos nustatyto dydžio valstybės rinkliavos kvitą (jeigu bendra tvarka, kvitą pateikti nebūtina), o jeigu teisės aktų nustatyta tvarka pilietis atleidžiamas nuo valstybės rinkliavos - dokumentą, patvirtinantį atleidimo aplinkybes.

Šiuos dokumentus pateikia vienas iš tėvų, pateikęs savo pasą ar asmens tapatybės kortelę.

Asmens tapatybės kortelė galioja:
piliečiui iki 5 metų amžiaus - 2 metus,
piliečiui nuo 5 iki 16 metų amžiaus - 5 metus,
piliečiui nuo 16 metų iki 75 metų amžiaus - 10 metų,
piliečiui nuo 75 metų amžiaus - 20 metų.

Pasas galioja:
piliečiui iki 5 metų amžiaus - 2 metus,
piliečiui nuo 5 iki 16 metų amžiaus - 5 metus,
piliečiui nuo 16 metų amžiaus - 10 metų.

Pastaba: kai laikinai negalima nuskaityti jokių piliečio pirštų atspaudų, pasas išduodamas 12 mėnesių.

Asmens tapatybės kortelė kainuoja:
Bendra tvarka (per vieną mėnesį) - 8,6 EUR.
Skubos tvarka per 5 darbo dienas - 19,6 EUR.
Skubos tvarka per 1 darbo dieną (24 val.) - 31,6 EUR.
Vaikams iki 18 metų, taip pat asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, bendra tvarka - 4,3 EUR.*

Lietuvos Respublikos pasas kainuoja:
Bendra tvarka (per vieną mėnesį) - 43 EUR.
Skubos tvarka per 5 darbo dienas - 57 EUR.
Skubos tvarka per 1 darbo dieną (24 val.) - 71 EUR.
Vaikams iki 18 metų, taip pat asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, bendra tvarka - 21,5 EUR.*
 


Pastaba: vaikams iki 18 metų, taip pat asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, valstybės rinkliavos dydis mažinamas 50 procentų tik už vieno iš asmens tapatybę ir pilietybę liudijančių dokumentų išdavimą ir tik išduodant bendra tvarka.

Lietuvos Respublikos pilietis sulaukęs 16 metų, per 1 mėnesį privalo gauti asmens tapatybės kortelę ar pasą. Jaunesniems piliečiams turėti asmens dokumentą neprivaloma. Jis reikalingas tik vykstant į užsienio valstybę.

Piliečiui iki 16 metų pasas išduodamas ar keičiamas vieno iš tėvų (įtėvių) ar vaiko globėjo (rūpintojo) prašymu. Jeigu vaiko tėvai išsituokę, pasas išduodamas ar keičiamas vieno iš tėvų (įtėvių), su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, prašymu. Atskirais atvejais, atsižvelgiant į vaiko interesus, pasas gali būti išduotas ar pakeistas be šio prašymo, tarpininkaujant valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai.

Asmuo, sukakęs 16 metų, gali pats pateikti dokumentus pasui ar asmens tapatybės kortelei gauti, jeigu jam anksčiau buvo išduotas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. Jei anksčiau jam nebuvo išduotas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, pateikiant dokumentus privalo dalyvauti vienas iš tėvų.

Nuotraukų atsinešti nebūtina, kadangi Migracijos tarnybose yra fotografuojama su įdiegta biometrinių duomenų registravimo įranga, tačiau jei pilietis pageidauja - gali pateikti dvi tapačias piliečio amžių atitinkančias nuotraukas (kitoje pusėje aiškiai užrašoma piliečio vardas (-ai) ir pavardė (-ės), kurios turi atitikti Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 569 (Žin., 2002, Nr. 119-5362; 2006, Nr. 93-3657); Pateikiant dokumentus vaikui iki 1 metų dalyvauti nebūtina, tačiau reikia pateikti dvi vaiko amžių atitinkančias nuotraukas pasui.

Nesvarbu, kokio amžiaus pilietis yra, vykdamas į užsienio valstybę, jis privalo turėti savo asmens dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę). Turint asmens tapatybės kortelę vykstama į valstybes, kurios pripažįsta asmens tapatybės kortelę tinkamu kelionės dokumentu. Valstybių, kurios pripažįsta Lietuvos Respublikoje išduotą asmens tapatybės kortelę galiojančiu kelionės dokumentu sąrašas.

Į Šengeno erdvei nepriklausančias valstybes vaikas gali vykti tik turėdamas vieno iš tėvų arba pateikėjo (rūpintojo) notarine tvarka patvirtintą sutikimą.

Galiojantys teisės aktai nenumato konkretaus termino, per kurį būtina pasikeisti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (pasą, asmens tapatybės kortelę), pasikeitus jūsų asmens duomenims (vardui, pavardei, gimimo datai).

Pasą ar asmens tapatybės kortelę galima pasikeisti bet kurioje migracijos tarnyboje Lietuvoje.

Aktualijos

 

 

 

 

 

 


Šiuo metu informacija teikiama šiais klausimais:
1) migracija (pasai, asmens tapatybės kortelės, užsieniečių teisinė padėtis Lietuvoje);
2) licencijavimas (leidimai laikyti (nešiotis) ginklus fiziniams asmenims, apsaugos darbuotojų pažymėjimai ir kt.);
3) kaip tapti policijos pareigūnu (stojimas į Lietuvos policijos mokyklą ir Mykolo Romerio universitetą).

Virtualus turas apie Lietuvos policiją
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biudžetinė įstaiga
Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 271 9731, faks. (8 5) 271 9978
El. paštas info@policija.lt
PVM mokėtojo kodas Nr. LT100005428413 Duomenys apie Policijos departamentą prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188785847
Informacija atnaujinta: 2017-06-21