Į pradžią
Paieška
Svetainės medis
Rašyti laišką
Spausdinimo versija
Į titulinį
Ginti. Saugoti. Padėti.

Asmens tapatybės kortelė ir Lietuvos Respublikos pasas

Informuojame, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. į asmens tapatybės korteles ir valstybės tarnautojo pažymėjimus įrašomi ne Gyventojų registro tarnybos, o Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos sertifikatai. Dėl sertifikavimo veiklos perėmimo vykdant Sertifikavimo centro modernizavimo darbus, laikinai nėra techninių galimybių išrašyti asmens tapatybės korteles skubos tvarka per 1 darbo dieną.

Prašymų išduoti asmens tapatybės korteles bendra tvarka, skubos tvarka (per 5 darbo dienas), ir prašymų išduoti pasus bendra tvarka, skubos tvarka (per 5 darbo dienas), skubos tvarka (per 1 darbo dieną) priėmimas vyksta įprasta tvarka.
 
Iš anksto atsiprašome už nepatogumus.

----------------------------------------------------

 

TERITORINIŲ POLICIJOS ĮSTAIGŲ MIGRACIJOS PADALINIŲ KONTAKTAI

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

NEGALIOJANČIŲ DOKUMENTŲ PAIEŠKA

 

 
 

 

Asmens tapatybės kortelė yra Lietuvos Respublikos piliečio (toliau - pilietis) asmens dokumentas, patvirtinantis jo asmens tapatybę ir pilietybę ir skirtas naudoti Lietuvos Respublikoje. Plačiau apie tai

Asmens tapatybės kortelė gali būti naudojama vykti į užsienio valstybes, su kuriomis yra sudarytos atitinkamos tarptautinės sutartys ar susitarimai. Valstybių, kurios yra atsiuntusios pranešimą apie Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelių pripažinimą galiojančiomis kelionėms, sąrašą galima rasti čia.  

Piliečiams nuo 2009 m. sausio 1 d. išduodamų asmens tapatybės kortelių kontaktinėje laikmenoje (luste) elektroninėmis priemonėmis yra įrašomi du ‒ asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje ir kvalifikuotas, skirtas pasirašyti dokumentą elektroniniu parašu ‒ sertifikatai.

Asmuo, turintis tokią asmens tapatybės kortelę, gali saugiai save identifikuoti elektroninėje erdvėje. Tas suteikia jam galimybes pasinaudoti elektroninėmis paslaugomis, identifikuotis internetiniuose portaluose ir pan., o taip pat pasirašyti elektroninį dokumentą kvalifikuotu elektroniniu parašu. Plačiau apie tai

Daugiau apie asmens tapatybės kortelę - „ATK pristatymas“ (pdf)

 

 

 

Pasas yra piliečio asmens dokumentas, patvirtinantis jo asmens tapatybę ir pilietybę ir skirtas vykti į užsienio valstybes arba naudoti Lietuvos Respublikoje.

Kiekvienas 16 metų sulaukęs pilietis, gyvenantis Lietuvoje, privalo turėti asmens tapatybės kortelę arba Lietuvos Respublikos pasą. Pilietis, norėdamas gauti šiuos dokumentus, turi pats kreiptis į pasirinktą (nesvarbu, kur asmuo yra deklaravęs gyvenamąją vietą) migracijos tarnybą (taip bendrai vadinami teritorinių policijos įstaigų migracijos padaliniai: migracijos valdyba, skyriai, poskyriai, grupės. Migracijos tarnybų sąrašą ir jų kontaktinius duomenis galima rasti čia

Piliečiai, gyvenantys užsienio valstybėse, dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo, ar keitimo turi patys kreiptis į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą (Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų (sąrašą galima rasti čia)  arba, atvykę į Lietuvą, - į pasirinktą migracijos tarnybą. Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose asmens tapatybės kortelės iki 2015-03-02 neišduodamos ir nekeičiamos.

Asmens tapatybės kortelė ar pasas, jei asmuo pageidauja, gali būti išduoti ir piliečiui, neturinčiam 16 metų, bet tokiu atveju prašymą turi pateikti vienas iš nepilnamečio piliečio tėvų (įtėvių), globėjas (rūpintojas). Jeigu vaiko tėvai išsituokę, asmens tapatybės kortelė išduodama ar keičiama vieno iš tėvų (įtėvių), su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, prašymu. Nepilnametis pilietis, vyresnis nei 1 metų, irgi privalo dalyvauti pateikiant prašymą!

Pilietis, norintis pakeisti asmens tapatybės kortelę, migracijos tarnybai privalo pateikti keičiamą asmens tapatybės kortelę, o norintis pasikeisti pasą - keičiamą pasą. Sutikrinus duomenis, šie dokumentai jam bus grąžinti.

Migracijos tarnybose yra įdiegta biometrinių duomenų registravimo įranga, todėl nuotraukų atsinešti nebūtina.

Praradęs asmens tapatybės kortelę ar pasą, pilietis apie tai turi pranešti (užpildyti nustatytos formos pranešimą) policijai ar migracijos tarnybai, ar Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai užsienio valstybėje (jei asmens tapatybės kortelę ar pasą prarado būdamas užsienyje) arba prisijungę prie Viešųjų paslaugų, susijusių su asmens ir kitų dokumentų išdavimu, konsultavimu, teikimo Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsieniečiams informacinės sistemos. Prarasta asmens tapatybės kortelė ar pasas skelbiami negaliojančiais.

Už asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimą sumokama valstybės rinkliava.

Asmens tapatybės kortelė

  • Bendra tvarka (per vieną mėnesį) - 8,6 EUR.
  • Skubos tvarka per 5 darbo dienas - 19,6 EUR.
  • Skubos tvarka per 1 darbo dieną (24 val.) - 31,6 EUR.
  • Vaikams iki 18 metų, taip pat asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, bendra tvarka - 4,3 EUR.*

Lietuvos Respublikos pasas

  • Bendra tvarka (per vieną mėnesį) - 43 EUR.
  • Skubos tvarka per 5 darbo dienas - 57 EUR.
  • Skubos tvarka per 1 darbo dieną (24 val.) - 71 EUR.
  • Vaikams iki 18 metų, taip pat asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, bendra tvarka - 21,5 EUR.*

* Vaikams iki 18 metų, taip pat asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, nurodyta lengvatinė rinkliava taikoma tik už vieno asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelės ar paso) išdavimą (keitimą) ir tik bendra tvarka.

Valstybės rinkliava už asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimą (keitimą) mokama (įmokos kodas - 5740) banko įstaigoje ar internetu į vieną iš šių Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos surenkamųjų sąskaitų:

Sąskaitos Nr.Banko
kodas
Banko
pavadinimas
SWIFT kodas 
LT74 4010 0510 0132 476340100AB DNB bankasAGBLLT2X 
LT05 7044 0600 0788 717570440AB SEB bankas CBVILT2X 
LT32 7180 0000 0014 103871800AB Šiaulių bankasCBSBLT26 
LT74 7400 0000 0872 387074000Danske Bank A/S
Lietuvos filialas
SMPOLT22 
LT12 2140 0300 0268 022021400 Nordea Bank Finland Plc
Lietuvos skyrius 
NDEALT2X 
LT24 7300 0101 1239 430073000"Swedbank", AB HABALT22 
LT42 7230 0000 0012 002572300 UAB Medicinos bankas MDBALT22 

Minėtą valstybės rinkliavą taip pat galima sumokėti banko kortele migracijos tarnyboje arba grynais per mokėjimo aparatą "Fox box" (tarnybose, kuriose šie aparatai įrengti). Primename: atsiskaitant grynaisiais "Perlo" ar "Fox box" terminale imamas 0,60 EUR administravimo mokestis. Atkreipiame dėmesį, kad "Fox box" terminalas priima tik 5, 10, 20, 50 EUR banknotus ir išduoda ne didesnę kaip 8 EUR grąžą; už asmens dokumento išdavimą skubos tvarka sumokėjus banke, būtina pateikti mokamąjį pavedimą su banko žyma arba kvitą.

Jei sumokėta internetu, apie tai reikia pasakyti darbuotojai, priimančiai prašymą (jei dokumentas daromas skubos tvarka, tuomet privaloma pateikti atspausdintą mokėjimo pavedimą, patvirtintą banko antspaudu). Jei sumokėta banko įstaigoje, galima pateikti kvitą (jį pateikti būtina, jei dokumentas daroma skubos tvarka).

Jei valstybės rinkliavą sumokėjo kitas asmuo, pateikiama užpildyta išplėstinė mokėjimo nurodymo forma, kurioje turi būti nurodyta piliečio, už kurį atliktas mokėjimas, vardas, pavardė ir asmens kodas su banko žyma arba banko kvitas, jei sumokėta banko įstaigoje.

Nuo valstybės rinkliavos atleidžiami:

Asmenys, turintys teisę gauti piniginę socialinę paramą įstatymų nustatyta tvarka, vaikai, kuriems nustatyta globa arba rūpyba, valstybės išlaikomi stacionariose globos įstaigose asmenys, vieniši asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, asmenys, kuriems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis, ar senatvės pensijos amžių sukakę asmenys, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, asmenys iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, asmenys, kuriems pagal Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymą pripažįstamas nuo okupacijų nukentėjusio - represuoto asmens teisinis statusas, asmens pasirinkimu tik už vieno asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelės ar paso) išdavimą (keitimą) bendra tvarka. 

Jeigu atitinkate vieną iš šių asmenų kategorijų, tuomet turite pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

Teisės aktai, reglamentuojantys asmens tapatybės kortelės ir Lietuvos Respublikos paso išdavimą ir keitimą:

1. Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymas.
 
2. Įsakymas dėl Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo, keitimo, paskelbimo negaliojančiais ir naikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

3. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas

JEIGU NERADOTE REIKIAMOS INFORMACIJOS apie paso ar (ir) asmens tapatybės kortelės išdavimą (keitimą), KLAUSIMĄ GALITE UŽDUOTI elektroniniam konsultantui arba tiesiogiai elektroniniu paštu kreiptis į vieną iš šių teritorinės policijos įstaigos migracijos padalinį: alytausvpk.ms@policija.lt, kaunovpk.ms@policija.lt, klaipedosvpk.ms@policija.lt, marijampolesvpk.ms@policija.lt, paneveziovpk.ms@policija.lt, siauliuvpk.ms@policija.lt, tauragesvpk.bud@policija.lt, telsiai.rpk.mt@vrm.lt, utenosvpk@policija.lt, vilniausvpk.mv@policija.lt.

Leidimai gyventi Lietuvos Respublikoje, vizos, kvietimai užsieniečiui, kita aktuali informacija - http://www.migracija.lt/ .

Aktualijos

 

 

 

 

 

 


Šiuo metu informacija teikiama šiais klausimais:
1) migracija (pasai, asmens tapatybės kortelės, užsieniečių teisinė padėtis Lietuvoje);
2) licencijavimas (leidimai laikyti (nešiotis) ginklus fiziniams asmenims, apsaugos darbuotojų pažymėjimai ir kt.);
3) kaip tapti policijos pareigūnu (stojimas į Lietuvos policijos mokyklą ir Mykolo Romerio universitetą).

Virtualus turas apie Lietuvos policiją
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biudžetinė įstaiga
Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 271 9731, faks. (8 5) 271 9978
El. paštas info@policija.lt
PVM mokėtojo kodas Nr. LT100005428413 Duomenys apie Policijos departamentą prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188785847
Informacija atnaujinta: 2017-07-27