Į pradžią
Paieška
Svetainės medis
Rašyti laišką
Spausdinimo versija
Į titulinį
Ginti. Saugoti. Padėti.

Nusikaltimai elektroninėje erdvėje

2013 m. rugpjūčio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/40/ES dėl atakų prieš informacines sistemas, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2005/222/TVR  

2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 526/2013 dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 460/2004 Tekstas svarbus EEE 

2012 m. kovo 28 d. Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui „Kova su nusikalstamumu skaitmeniniame amžiute. Europos kovos su elektroniniu nusikalstamumu centro kūrimas“

2011 m. gruodžio 13-14 d. Tarybos išvados „Kova su vaikų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija internete. Policijos veiklos valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse veiksmingumo didinimas“

2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/92/ES dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija, kuria keičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2004/68/TVR

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1077/2011, kuriuo įsteigiama Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra 

2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 580/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 460/2004, įsteigiantis Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūrą, jos veiklos trukmės atžvilgiu Tekstas svarbus EEE

2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1007/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 460/2004, įsteigiantį Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūrą, jos veiklos trukmės atžvilgiu (Tekstas svarbus EEE) 

2003 m. gruodžio 22 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2004/68/TVR dėl kovos su seksualiniu vaikų išnaudojimu ir vaikų pornografija

2001 m. gegužės 28 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2001/413/TVR skirtas kovai su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu

2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas dėl kovos su vaikų pornografija internete

2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo

 

Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA) interneto svetainė

Aktualijos

 

 

 

 

 

 


Šiuo numeriu teikiama informacija su migracija (pasai, asmens tapatybės kortelės, užsieniečių teisinė padėtis Lietuvoje) ir licencijavimu (leidimai laikyti (nešiotis) ginklus fiziniams asmenims, apsaugos darbuotojų pažymėjimai ir kt.) susijusiais klausimais.

Virtualus turas apie Lietuvos policiją
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biudžetinė įstaiga
Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 271 9731, faks. (8 5) 271 9978
El. paštas info@policija.lt
PVM mokėtojo kodas Nr. LT100005428413 Duomenys apie Policijos departamentą prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188785847
Informacija atnaujinta: 2015-12-22