Į pradžią
Paieška
Svetainės medis
Rašyti laišką
Spausdinimo versija
Į titulinį
Ginti. Saugoti. Padėti.

Tarptautinių organizacijų ir institucijų misijos

Nuo 1996 m. Lietuvos policijos pareigūnai dalyvauja civilinių krizių valdymo operacijose. Iki šiol dalyvauta taikos palaikymo, taikos įvedimo ir stebėjimo tarptautinėse misijose, organizuotose 4 tarptautinių organizacijų (Jungtinių Tautų, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos, Vakarų Europos Sąjungos, Europos Sąjungos). 

Dalyvavimo Jungtinių Tautų organizuojamose misijose pagrindas yra dėl kiekvienos misijos priimamos Jungtinių Tautų rezoliucijos ir 1998 m. pasirašytas Jungtinių Tautų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės tarpusavio supratimo memorandumas dėl dalyvavimo Jungtinių Tautų nuolatinės parengties sistemoje.

Dalyvavimas Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos policijos stebėtojų misijoje Kroatijos Dunojaus regione ir tikrintojų misijoje Kosove rėmėsi Lietuvos Respublikos prisidėjimo prie Deitono taikos susitarimo dėl karo pabaigos buvusioje Jugoslavijos teritorijoje.

Nuo 2003 m. buvo dalyvauta Europos Sąjungos civilinių krizių valdymo misijose remiantis Europos Sąjungos Tarybos bendrųjų veiksmų aktais (2002 m. kovo 11 d. Europos Sąjungos Tarybos bendrųjų veiksmų aktas 2002/210/CFSP dėl Europos Sąjungos policijos misijos (OL L 070 2003 03 13, p 0001-0006); 2003 m. vasario 27 d. Europos Sąjungos Tarybos bendrųjų veiksmų aktas 2003/141/CFSP keičiantis Europos Sąjungos policijos misijos bendrųjų veiksmų aktą 2002/210/CFSP (OL L 053 2003 02 28, p. 0063); 2003 m. kovo 17 d. Europos Sąjungos Tarybos bendrųjų veiksmų aktas 2003/188/CFSP keičiantis Europos Sąjungos policijos misijos bendrųjų veiksmų aktą 2002/210/CFSP (OL L 073 2003 03 19, p. 0009); 2003 m. rugsėjo 29 d. Europos Sąjungos Tarybos bendrųjų veiksmų aktas 2003/681/CFSP dėl Europos Sąjungos policijos misijos buvusioje Jugoslavijos Respublikos Makedonijoje (EUPOL Proxima) (OL L 249 2003 10 01, p. 0066-0069); 2004 m. sausio 26 d. Europos Sąjungos Tarybos bendrųjų veiksmų aktas 2004/87/CFSP keičiantis Europos Sąjungos policijos misijos buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje (EUPOL Proxima) bendrųjų veiksmų planą 2003/681/CFSP (OL L 021 2004 01 28, p. 0031).

Vykdydami Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus prisidėti prie saugumo ir stabilumo Europoje stiprinimo ir dalyvauti įgyvendinant Europos Sąjungos saugumo ir gynybos politiką, vadovaudamiesi 2005 m. lapkričio 24 d. Tarybos bendraisiais veiksmais 2005/824/BUSP dėl Europos Sąjungos policijos misijos (ESPM) Bosnijoje ir Hercegovinoje (BiH) Lietuvos policijos pareigūnai dalyvavo Europos Sąjungos policijos misijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje.

Lietuva taip pat prisidėjo prie Vakarų Europos Sąjungos Tarybos pastangų stabilizuoti situaciją finansinės, ekonominės ir socialinės krizės ištiktoje Albanijoje ir dalyvavo Vakarų Europos Sąjungos daugiatautėje konsultacinėje policijos pajėgų misijoje Albanijoje.

Nuo 2005 m. birželio mėn. Lietuva vadovauja Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos atkūrimo grupei bei nuo 2005 m. spalio mėn. iki 2007 m. liepos mėn. Lietuvos policijos pareigūnai dalyvavo Lietuvos Respublikos specialiojoje misijoje Afganistane. 2006 m. pabaigoje buvo įgyvendintas Policijos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos parengtas Afganistano Goro provincijos policijos mokymų ir įrangos pirkimo teisėsaugos institucijoms projektas. 2006 m. lapkričio 22 d. - gruodžio 5 d. Čagčarane sėkmingai baigėsi kriminalistiniai mokymai, kuriuose dalyvavo 18 policijos, teismo, prokuratūros ir karinės prokuratūros atstovų iš aštuonių rajonų. Kursų dalyviai buvo mokomi dirbti įvykio vietoje, surinkti ir apsaugoti daiktinius įrodymus, jiems perduota 10 kriminalistinių lagaminų ir eksploatacinių medžiagų. 

Įgyvendinant Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos finansuojamo Afganistano nacionalinės policijos plėtros Goro provincijos kaimo vietovėse (Afghan National Police Capacity Development in the Rural Areas of Ghor Province) projekto dalį, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 2007 m. organizavo Afganistano policijos kriminalistinius mokymus bei Afganistano teisėsaugos pareigūnų pažintinę kelionę į Lietuvą.

Vykdant Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus dalyvauti įgyvendinant Europos Sąjungos saugumo ir gynybos politiką, vadovaujantis Tarybos bendraisiais veiksmais 2007/369/BUSP dėl Europos Sąjungos policijos misijos Afganistane, Lietuvos policijos pareigūnai nuo 2007 m. liepos 12 d. dalyvauja Europos Sąjungos policijos misijoje Afganistane (EUPOL AFGHANISTAN).

Nuo 2007 m. lapkričio 15 d. Lietuvos policijos atstovas pradėjo darbą Europos Sąjungos misijoje Gruzijoje, Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio P.Kaukaze biure.

2008 m. birželio mėn. Lietuvos policijos pareigūnai pradėjo dalyvauti Europos Sąjungos teisinės valstybės misijoje Kosove (EULEX KOSOVO).

2008 m. rugsėjo 1 d. Europos Vadovų Taryba pareiškė didelį susirūpinimą dėl Gruzijoje įsiplieskusio atviro konflikto ir pareiškė, kad Europos Sąjunga yra pasirengusi įsipareigoti prisidėti prie visų pastangų, kuriomis siekiama Gruzijoje kilusio konflikto taikaus ir ilgalaikio sprendimo. Vadovaujantis 2008 m. rugsėjo 15 d. Tarybos bendraisiais veiksmais 2008/736/BUSP, 2008 m. rugsėjo mėn. dalyvauti Europos Sąjungos stebėsenos misijoje Gruzijoje (EUMM Georgia) išvyko 4 Lietuvos policijos pareigūnai.

Vadovaujantis 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos bendraisiais veiksmais 2008/958/BUSP, iš dalies keičiančiais Tarybos bendruosius veiksmus 2005/797/BUSP dėl Europos Sąjungos policijos misijos Palestinos teritorijose (OL 2008 L 338 p. 75), atsižvelgus į LR Užsienio reikalų misterijos pateikstas išvadas dėl delegavimo tikslingumo, 2010 m. sausio 17 d. dalyvauti Europos Sąjungos policijos misijoje Palestinos teritorijose (EUPOL COPPS) išvyko Lietuvos policijos pareigūnas.

Nuo 2014 m. gegužės 15 d. Lietuvos policijos pareigūnai išvyko dalyvauti Jungtinių Tautų taikos palaikymo pajėgose Kipre (UNFICYP) (UNPOL).

Europos Komisijai 2014 m. liepos mėn. patvirtinus misijos mandatą, nuo 2014 m. spalio 8 d. vienas Lietuvos policijos pareigūnas išvyksta dalyvauti Europos Sąjungos patariamojoje misijoje civilinio saugumo sektoriaus reformos srityje Ukrainoje (EUAM Ukraine).

Nuo 2014 m. lapkričio 24 d. vienas Lietuvos policijos pareigūnas dalyvauja Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos specialiojoje stebėsenos misijoje Ukrainoje (SMMU).Trumpa Lietuvos policijos dalyvavimo krizių valdymo operacijose apžvalga:

Misija 

Laikotarpis

Vienu metu misijoje dalyvavusių pareigūnų skaičius

Jungtinių Tautų taikos palaikymo pajėgose Kipre (UNFICYP) (UNPOL) 2015-07-25 - 2016-07-251 policijos pareigūnas
Jungtinių Tautų taikos palaikymo pajėgos Kipre (UNFICYP) (UNPOL) 2015-05-16 - 2015-11-15(pratęsimas) 1 policijos pareigūnas
Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos specialioji stebėsenos misija Ukrainoje (SMMU) 2014-11-24 - 2015-03-31
(pratęsta iki 2016-03-31) 
1 policijos pareigūnas 
Europos Sąjungos patariamoji misija civilinio saugumo sektoriaus reformos srityje Ukrainoje (EUAM Ukraine) 2014-10-08 - 2015-10-08 
(pratęsta iki 2015-12-29)
1 policijos pareigūnas 
Jungtinių Tautų taikos palaikymo pajėgos Kipre (UNFICYP) (UNPOL)2014-05-15 - 2015-05-15 2 policijos pareigūnai 
Europos Sąjungos policijos misija Afganistano Islamo Respublikoje (EUPOL AFGHANISTAN) 2013-12-03 - 2014-12-31 1 policijos pareigūnas 
Europos Sąjungos policijos misija Afganistano Islamo Respublikoje (EUPOL AFGHANISTAN) 2013-03-19 - 2014-03-19 1 policijos pareigūnas 
Europos Sąjungos policijos misija Afganistano Islamo Respublikoje (EUPOL AFGHANISTAN) 2012-12-18 - 2013-12-18 1 policijos pareigūnas 
Europos Sąjungos policijos misija Afganistano Islamo Respublikoje (EUPOL AFGHANISTAN)2012-07-11 - 2013-07-11 1 policijos pareigūnas 
Europos Sąjungos policijos misija Afganistano Islamo Respublikoje (EUPOL AFGHANISTAN) 2011-11-09 - 2012-11-09 2 policijos pareigūnai 
Europos Sąjungos stebėsenos misija Gruzijoje (EUMM Georgia) 2011-09-15 - 2012-09-14 (pratęsimas)1 policijos pareigūnas  
Europos Sąjungos teisinės valstybės misija Kosove (EULEX KOSOVO) 2011-04-26 - 2012-04-25 1 policijos pareigūnas 
Europos Sąjungos teisinės valstybės misija Kosove (EULEX KOSOVO) 2010-12-04 - 2011-12-03 1 policijos pareigūnas 
Europos Sąjungos teisinės valstybės misija Kosove (EULEX KOSOVO) 2010-10-30 - 2011-10-29 2 policijos pareigūnai 
Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos centras Biškeke (Kirgizija) 2010-08-23 - 2011-02-22, pratęsta iki 2011-12-31 1 karjeros valstybės tarnautojas 
Europos Sąjungos policijos misija Palestinos teritorijose (EUPOL COPPS)2010-01-17 - 2011-01-17, pratęsta iki 2011-02-251 policijos pareigūnas 
Europos Sąjungos stebėsenos misija Gruzijoje (EUMM Georgia)2008-09-23 - 2009-01-23
2008-09-28 - 2009-01-23, pratęsta iki 2009-06-01 
2009-06-01 - 2010-09-14, pratęsta iki 2011-09-14
3 policijos pareigūnai
+1 policijos pareigūnas

2 policijos pareigūnai 
Europos Sąjungos teisinės valstybės misija Kosove (EULEX KOSOVO) 2008-06-15 - 2009-06-15, pratęsta iki 2010-06-15
2008-09-20 - 2009-09-20
2008-10-12 - 2009-10-11, pratęsta iki 2010-10-10
2008-12-14 - 2009-12-14 

1 policijos pareigūnas

+1 policijos pareigūnas
+1 policijos pareigūnas

+1 policijos pareigūnas

Europos Sąjungos policijos misija Afganistano Islamo Respublikoje (EUPOL AFGHANISTAN)

2008-03-18 - 2009-03-18, pratęsta iki 2009-11-30 
2009-02-25 - 2010-02-25, pratęsta iki 2011-11-30
2009-08-26 - 2010-08-26, pratęsta iki 2011-10-01
2010-02-24 - 2011-02-24

2 policijos pareigūnai (1 pareigūnas)
+1 policijos pareigūnas

+1 pareigūnas

+1 pareigūnas

Europos Sąjungos misija Gruzijoje, Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio P.Kaukaze biure Gruzijoje2007-11-15 - 2008-02-29 pratęsta iki 2008-12-31 1 policijos pareigūnas
Europos Sąjungos policijos misija Afganistano Islamo Respublikoje (EUPOL AFGHANISTAN)2007-07-12 - 2008-03-153 policijos pareigūnai
ES planavimo grupė Kosovo provincijoje, Serbijos Respublikoje (EUPT)nuo 2007-06-01 iki EUPT veiklos pabaigos (2008-06-14, 2008-09-14)2 policijos pareigūnai
Jungtinių Tautų taikos įvedimo misija (UNMIK) Kosovo provincijoje, Serbijos Respublikoje2008-11-04 - 2009-01-061 policijos pareigūnas
Jungtinių Tautų taikos įvedimo misija (UNMIK) Kosovo provincijoje, Serbijos Respublikoje 2007-05-02 - 2007-12-31 pratęsta iki 2008-11-03 6 policijos pareigūnai 
Europos Sąjungos policijos misija Bosnijoje ir Hercegovinojenuo 2006-06-29 - 2007-06-28 pratęsta iki 2007-12-312 policijos pareigūnai
Lietuvos Respublikos specialioji misija Afganistano Islamo Respublikoje (Goro provincijoje) 2007-02-03 - 2007-07-112 policijos pareigūnai
Jungtinių Tautų taikos įvedimo misija (UNMIK) Kosovo provincijoje, Serbijoje2005-11-07 - 2006-11-07 pratęsta iki 2007-05-07 d.(8 policijos pareigūnai) 6 policijos pareigūnai
Lietuvos Respublikos specialioji misija Afganistano Islamo Respublikoje (Goro provincijoje)2005-10-12 - 2005-12-28 2006-03-15 - 2006-06-12; 2006-06-27 - 2006-09-25; 2006-09-26 - 2006-12-281 policijos pareigūnas (+ 1 policijos pareigūnas nuo
2006-09-26)
Europos Sąjungos policijos misija Bosnijoje ir Hercegovinoje2005-06-27 - 2005-12-31 pratęsta iki 2006-06-302 policijos pareigūnai
Europos Sąjungos policijos misija Proxima buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje2005-05-02 - 2005-12-142 policijos pareigūnai
Jungtinių Tautų taikos įvedimo misija (UNMIK) Kosovo provincijoje, Serbijoje ir Juodkalnijoje2004-05-06 - 2005-05-06 pratęsta iki 2005-11-068 policijos pareigūnai
Europos Sąjungos policijos misija Bosnijoje ir Hercegovinoje 2004-01-11 - 2005-01-11 pratęsta iki 2005-07-112 policijos pareigūnai
Europos Sąjungos policijos misija Proxima buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje2003-12-08 - 2004-12-08
(2004-05-01 - 2004-12-14) pratęsta iki 2005-05-01
1 policijos pareigūnas (+ 1 policijos pareigūnas nuo
2004-05-01)
Jungtinių Tautų misija (UNMIK) Kosovo provincijoje, Serbijoje ir Juodkalnijoje2003-05-05 - 2004-05-058 policijos pareigūnai
Europos Sąjungos policijos misija Bosnijoje ir Hercegovinoje 2003-01-04 - 2004-01-112 policijos pareigūnai
Jungtinių Tautų misija (UNMIK) Kosovo provincijoje, Jugoslavijos Federacinėje Respublikoje2002-05-06 - 2003-05-069 policijos pareigūnai
Jungtinių Tautų misija (UNMIK) Kosovo provincijoje, Jugoslavijos Federacinėje Respublikoje2000-11-08 - 2002-05-089 policijos pareigūnai
Jungtinių Tautų misija (UNMIK) Kosovo provincijoje, Jugoslavijos Federacinėje Respublikoje 1999-08-15 - 2000-11-149 policijos pareigūnai
Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (OSCE) tikrintojų misija Kosove (1999 m. kovo 20 d. ši misija buvo sustabdyta)1999-01-14 - (1999-07-14) 1999-03-202 policijos pareigūnai
Jungtinių Tautų misija Bosnijoje ir Hercegovinoje tarptautinių policijos pajėgų misijoje (UNMIBH/IPTF)1998-10-15 - 2000-04-162 policijos pareigūnai
Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (OSCE) policijos stebėtojų misija Kroatijos Dunojaus regione 1998-10-15 - 1999-10-165 policijos pareigūnai
Vakarų Europos Sąjungos daugiatautė konsultacinė policijos pajėgų (MAPE) misija Albanijoje1998-06-18 - 1999-06-181 policijos pareigūnas
Jungtinių Tautų misija civilinės policijos stebėtojų palaikymo grupėje Kroatijoje1998-06-06 - 1998-10-159 policijos pareigūnai
Jungtinių Tautų tarptautinių specialiųjų policijos pajėgų (UNTAES) misija buvusioje Jugoslavijos teritorijoje - Rytų Slavonijoje (Kroatija)1997-06-04 - 1998-06-069 policijos pareigūnai
Jungtinių Tautų tarptautinių specialiųjų policijos pajėgų misija Rytų Slavonijoje (Kroatija)1996-06-12 - 1997-06-139 policijos pareigūnai


Lietuvos policijos pareigūnų dalyvavimą tarptautinių organizacijų misijose reglamentuoja:     

  • 2003 m. balandžio 29 d. patvirtintas Vidaus tarnybos statutas.   
  • 2007 m. liepos 4 d. patvirtintas Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymas.
  • 2009 m. kovo 19 d. patvirtintas Lietuvos policijos pareigūnų teikimo į delegavimo rezervą, taip pat dalyvavimo civilinėse tarptautinėse operacijose ar misijose bei specialiosiose misijose pratęsimo ir darbo tarptautinėse, Europos Sąjungos ir užsienio valstybių institucijose einant pareigas, susijusias su krizių valdymu ir bendra Europos Sąjungos užsienio, saugumo ir gynybos politika, pratęsimo tvarkos aprašas.
  • Lietuvos policijos generalinio komisaro 2010 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. 5-V-791 „Dėl Lietuvos policijos pareigūnų dalyvavimo tarptautinių institucijų misijose“, kartu su Lietuvos policijos generalinio komisaro 2013 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 5-V-62.
Biudžetinė įstaiga
Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 271 9731, faks. (8 5) 271 9978
El. paštas info@policija.lt
PVM mokėtojo kodas Nr. LT100005428413 Duomenys apie Policijos departamentą prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188785847
Informacija atnaujinta: 2015-12-22